The National Interest: САЩ могат да повторят съдбата на Гърция

The National Interest: САЩ могат да повторят съдбата на Гърция

Публикувано от:

На фона на случващите се в Европа събития американските политици следва да се замислят върху това да предприемат своевременни мерки за балансиране на федералния бюджет, пише The National Interest, предаде РИА Новости.

Авторът на статията анализира гръцкия опит, когато през юни страната просрочи платежа към МВФ, а по време на националния референдум гърците решително отхвърлиха европейските условия за получаване на поредната финансова помощ.

Атина обаче успя поне засега да избегне сериозната финансова криза, поне засега, за сметка на одобрената програма за реформи, за която настояваха европейските кредитори.

Въпреки съществуващите различия между американската и гръцката икономика, налице са всички основания за безпокойство по повод „мрачните перспективи на федералния бюджет на САЩ”, твърди The National Interest.

Според оценки на Бюджетното управление на Конгреса в рамките на един от възможните сценарии дългът на САЩ към 2039 г. ще нарасне до 180%, което ще надмине гръцката задлъжнялост. Авторът на статията отбелязва, че дългът на САЩ вече се намира в опасната зона, което се отразява отрицателно на перспективата за растеж на икономиката.

Различните научни изследвания показват, че икономическият растеж значително се забавя при високо равнище на държавен дълг от 85-90%. САЩ могат да достигнат тези показатели още към края на десетилетието.

Американското издание отбелязва сходството на бюджетните проблеми, стоящи пред САЩ и Гърция. В публикацията се изказват опасения, че растящите разходи за обществените блага могат да съкрушат американската икономика в дългосрочна перспектива.

На федерално равнище разходите за социално осигуряване, федералните програми за медицинско застраховане и други програми в областта на здравеопазването поглъщат повече от половината бюджет. При това разходите по тези програми продължават стремително да растат – сега те съставляват 70% от всички разходи в САЩ.

„Реализацията на важни, но непопулярни мерки в рамките на бюджетната реформа няма да е лесно политическо решение. Отлагането обаче на реформите и довеждането на ситуацията до критична точка по примера на Гърция ще доведе до излишно болезнени мерки на строги икономии”, убеден е авторът.

The National Interest резюмира, че правителството на страната следва предварително да обмисли пътища за решаване на бюджетните проблеми. Алтернативата, както утвърждава изданието, е още по-лоша.