IX международен конкурс за детска рисунка –V кръг

IX международен конкурс за детска рисунка –V кръг

Публикувано от:

Приключи гласуването за V кръг на Деветия  международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за V круг Девятого  международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”
ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №5.1.121 получила 252 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №5.1.121 получил 252 голоса

5.1.121

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 5.1.122 получила 206 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 5.1.122 получил 206 голосов

5.1.122

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА №5.1.120 получила 181 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК №5.1.120 получил 181 голос

5.1.120

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №5.2.12 получила 78 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №5.2.12 получил 78 голосов

5.2.12

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №5.2.20 получила 31 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНОК №5.2.20 получил 31 голос

5.2.20

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА №5.2.40  получила 20 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК №5.2.40 получил 20 голосов

5.2.40

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 5.3.14 получила 73 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 5.3.14 получил 73 голоса

5.3.14

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №5.3.13 получила 45 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК №5.3.13 получил 45 голосов

5.3.13

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА №5.3.36 получила 38 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК №5.3.36 получил 38 голосов

5.3.36