2 февруари – Денят на  разгрома на хитлеристките войски при Сталинград

2 февруари – Денят на разгрома на хитлеристките войски при Сталинград

Публикувано от:

На 2 февруари се отбелязва Денят на бойната слава на Русия – Денят на разгрома на немско-фашистките войски при Сталиградската битка (1943г.)

 Сталинградската битка е една от най- крупните по време на Втората световна война 1941-1945 година. Тя започва на 17 юли 1942 година и завършва на 2 февруари 1943 година. По своя характер Сталинградската битка се дели на два периода: отбранителен, продължил от 17 юли до 18 ноември 1942 година и настъпателен, започнал на 19 ноември 1942 година и завършил на 2 февруари 1943 година с разгрома на немско-фашистките войски и пленяването на главнокомандващия фелдмаршал Паулус.

 

 

 

 

В града има над 200 исторически  места, свързани с неговото героично минало.  Сред тях е мемориалният ансамбъл   “Героям Сталинградской битвы” ,  с основен паметник «Родина-мать зовет!» на Мамаев курган.

Мамаев Курган е хълм на десния бряг на река Волга в Централната част на град Волгоград, където по време на Сталинград ската битка са ставали ожесточени сражения, започващи от септември 1942 г. до януари 1943 г.  На Мамеев Курган се намират няколко братски и индивидуални гробове, в които почива прахът на повече от 35 000 защитници на Сталинград.

 

 

http://ria.ru/photolents/20150202/1044348177_1044346853.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD