120 години от освещаването на Храм-паметника “Рождество Христово”, с.Шипка, България

120 години от освещаването на Храм-паметника “Рождество Христово”, с.Шипка, България

Публикувано от:

Автор: Симеон Кулиш