Ще има ли майдан в други страни?

Ще има ли майдан в други страни?

Публикувано от:

През 2014 г. Европа запомни къде се намира Украйна, а лексиконът на европейците се обогати с неологизма „евромайдан”.

Като че ли стихийното противопоставяне на народа и властта в Киев, според много експерти, стана логично продължение на катастрофалните събитие, които потресоха Югославия, Либия, Египет и редица други страни. За това дали е възможно поредно повторение на трагедията разсъждава Ростислав Ишченко, президент на Центъра за системен анализ и прогнозиране:

– Ако анализираме опитите за държавен преврат във формáта на майдана в различни страни за 15 години, можем да стигнем до извода, че успехът или неуспехът на мероприятието зависи от твърдостта на позициите на властта в конкретната страна, нейната готовност да действа твърдо, изпълнявайки задълженията си. Безспорно, опити да се преформатират различни държави и правителства, които не действат в интересите на САЩ, ще бъдат правени, в това число и във формáта на майдан. Доколко ще бъдат успешни, зависи от конкретното правителство. Поне това сочат правителствата на Унгария и Турция, които успешно противостоят на опитите да бъдат приложени технологиите на майдана в страните им.

– Ще може ли трагичният пример на Украйна, която се разрушава буквално под крилото на ЕС, да отрезви привържениците на нови майдани? 

Ростислав Ишченко: Да се предполага, че от Европа зависи нещо сериозно, би било най-малкото необективно. Първо, Европа вече не е единна спрямо събитията в Украйна. Чехия заема позиция, която съвсем не е такава, като на Полша. Словакия и Унгария заемат позиция, която е по-скоро близо до руската, отколкото до позицията на ЕС. Разбира се, те са свързани с определени обстоятелства и въпреки това активно отстояват тази позиция. Затова днес, за съжаление, мнението на Европа отива на заден план. И ако още преди година събитията в Украйна можеха да се разглеждат като борба на Русия и Европа, то днес това вече е борба на интересите на САЩ и интересите на Европа. Дестабилизирането на определени страни от Западна Европа, дестабилизирането на ЕС като цяло ще е още един от механизмите за борба на САЩ с Русия, а съвсем не свободният избор на днешна Европа./ Гласът на Русия