Учредяване на Културен клуб „С любов към България и Русия“ 04.12.2019г.

На 04.12.2019 година, в Руския културно-информационен център, зала 305 – гр. София, ул. „Шипка“ № 34, се проведе учредително събрание на Културен клуб „С любов към България и Русия” към Национално Движение Русофили. На учредителното събрание присъстваха 27 представители на културната общественост в България. Същите бяха от различни области на културата – музика, литература, приложни изкуства, театър и други.

Гости на Учредителното събрание бяха:
1. г-н Владимир Чучуев – зам.-председател на Националния съвет на НДР
2. г-н Константин Пеев – представител на Руския културно-информационен център в София

Събранието беше открито от г-н Владимир Чучуев – зам.-председател на НС на НДР. За ръководство на събранието бяха избрани: председател г-н Орфей Петков – поет и протоколчик г-н Антонио Дачовски – Национален коодинатор в направление „Конкурси и фестивали“ към НД Русофили и музикант.

За членове на Управителния съвет бяха избрани:
1.Орфей Петков – председател
2.Жорж Йорданов – зам.-председател
3.Антонио Дачовски – секретар
4.Даниел Киров
5.Росица Бакалова
6.Евгени Тарасов
7.Миглена Иванова
8.Боян Бойчев