Украйна е в ограничен дефолт

Украйна е в ограничен дефолт

Публикувано от:

Рейтинговата агенция Fitch понижи дългосрочния и краткосрочния рейтинг на Украйна в чуждестранна валута на “RD” от “C”. В същото време рейтингът в местна валута е потвърден на “CCC”.Според рейтинговата агенция Украйна е в състояние на ограничен дефолт, като не разплаща в срок някои свои задължения, а по други прави плащания.

Fitch отбелязва, че гратисният период 10 дни (за периода след датата на непровеждане на плащането, което обаче все още не се смята за просрочие) на еврооблигации за $ 500 милиона с падеж 23-ти септември 2015 година е завършил без извършване на плащане от страна на Украйна.

Агенцията счита, че страната не изпълнява своите задължения по еврооблигациите.