“Тренд”: 60 % от българите харесват Русия, 36 на сто – САЩ

“Тренд”: 60 % от българите харесват Русия, 36 на сто – САЩ

Публикувано от:

Трите най – големи заплахи според българите са терористичните атентати, радикалният ислям и бежанската криза.

Изследването е проведено сред 1000 пълнолетни български граждани, чрез лични стандартизирани интервюта в периода между 2 и 11 юли 2016 г.

Германия е страната, която събира най-много симпатии. 65% от всички изразяват по-скоро положително отношение и едва 6 на сто отрицателно.

По отношението на Русия, положително е отношението на 60% от интервюираните. За 25 на сто мнението е “нито положително, нито отрицателно” и едва за 9% “по-скоро отрицателно”, без мнение са 6%. Демографската разбивка на този въпрос сочи, че симпатиите доминират най-вече сред по-възрастните групи и симпатизантите на БСП.

Отношението към САЩ е фрагментирано в съотношение – 35 % “по-скоро положително”, 30 на сто “отрицателно”, 29 % неутрално и без мнение са 5 на сто.

Според изследването отдалечеността на Китай от страната ни, както и липсата на дълбоки връзки с азиатската държава е основната причина 43% от всички запитани да не изразяват категорично мнение, посочвайки, че отношението им към най-многолюдната държава в света е нито положително и нито отрицателно. Въпреки това симпатиите (31%) имат превес над антипатиите (14%).

От изследователски център “Тренд” посочват, че исторически са и причините за подчертано негативните нагласи към Турция, като близо половината от запитаните декларират по-скоро отрицателно отношение, а само една пета изразяват положително отношение към съседката ни.

Според изследването, историческата обусловеност, както и събитията от началото на годината свързани с ДПС, и тиражираните в публичното пространство опасения за намеса на Турция във вътрешните работи на България, вероятно оказват влияние за това около две трети от българите да смятат турското влияние в страната ни като заплаха, обобщават от изследователския център.

Малко над половината от анкетираните виждат заплаха за България и в едно ново противопоставяне между САЩ и Русия.

Изследването показва още, че притесненията от нова глобална икономическа криза също са налице. Близо 80% от всички запитани оценяват като заплаха евентуална нова световна криза свързана с икономиката. Слабото икономическо възстановяване в Европа, санкциите срещу Русия, както и новините около “Брекзит” логично допринасят за страха от икономически проблеми.

Изследователски център “Тренд” тества и отношението на пълнолетните български граждани към различни организации.

Въпреки множеството проблеми и кризи, които сполетяха Европейския съюз, високите стойности на положително отношение към него се запазват (68%), като само една десета са на обратното мнение.

Според 60 % от анкетираните държавата ни по-скоро печели от членството си в ЕС, 22 % смятат, че “губи”.

Положителното отношение (44%) към НАТО има превес над отрицателното (19%), като тук се проявяват по-нюансирани нагласи, в сравнение с ЕС по различни демографски критерии.