Съветът на Федерацията изпрати в Главната прокуратура, външното и правосъдното министерство на РФ „стоп-листа“ с 12 чужди НПО

Съветът на Федерацията изпрати в Главната прокуратура, външното и правосъдното министерство на РФ „стоп-листа“ с 12 чужди НПО

Публикувано от:

Съветът на Федерацията на РФ прие за разглеждане в сряда на пленарно заседание искане към Главната прокуратура, външното министерство и министерството на правосъдието, в което моли да бъде разгледан патриотичната „стоп-листа“ на чуждите и международни НПО за евентуалното им включване в списъка с нежелателните организации.

Сенаторите одобриха искането единодушно – то бе подкрепено от 156 депутата, присъстващи на заседанието.

Сенаторите обръщат внимание на това, че днес РФ „се е сблъсква с най-мощната през последната четвърт от века атака срещу националните й интереси, ценности и институции“, чиято основна цел е, според мнението на сенаторите, въздействие върху вътрешната политическа ситуация в Русия, „подкопаване на патриотичното единство“ на народа, както и проваляне на интеграционните процеси с руско участие в пространството на ОНД. „Безпрецедентното по мащаби привличане към тази дейност на неправителствени организации, финансирани в това число и от държавния бюджет на чужди държави, дава основание да говорим за „мека агресия“ срещу Русия“, се казва в съобщението.

В тази връзка Съветът на Федерацията предлага на външното министерство, Главната прокуратура и министерството на правосъдието „да разгледат патриотичната „стоп-листа“, включваща редица известни с антируската си ангажираност чужди или международни неправителствени организации“, с цел възможното разпространение върху тях на действащите норми на закона за нежелателните организации. Такива организации според членовете на Горната камара на парламента, са Фондацията Сорос, Националният фонд за демокрация, Международния републикански институт, Националния демократичен институт по международните въпроси, Фондация Макартуров, Freedom House, Фондация „Чарлз Стюарт Мот“, Фондация „Образование за демокрация, Източноевропейският демократичен център, Световният конгрес на украинците, Украинският Световен координационен съвет и Кримската полева мисия за правата на човека.

Председателят на Съвета на Федерацията Валентина Матвиенко счита, че Русия за първи път в новата си история се сблъсква с толкова силен политически и икономически натиск.

„За първи път за четвърт век насам ние се сблъскваме с такъв безпрецедентен политически и икономически натиск върху Русия“, заяви председателят на горната камара на руския парламент.

По нейните думи в такива условия трябва да се създават механизми, защитаващи политическата стабилност в Русия, нейните интереси и суверенитет.

Както съобщи ръководителят на комитета на Съвета на Федерацията по международните въпроси Константин Косачов, представяйки пред сенаторите искането в съответните ведомства по повод патриотичната „стоп-листа“, само три американски фондации – Фондация Сорос, Националната фондация за демокрация и Фондация Макартуров – за периода 2013-2015 г. са прехвърлили в руски НПО около половин милиард рубли.

Както поясни Косачов, юридическото решение за включване в списъка с нежелателните организации е част от компетенциите на „упълномощените органи на властта“, а не на Федералното Събрание, „но Съветът на Федерацията е в правото си да дава политически оценки“. Той уточни също, че „патриотичната „стоп-листа“ не е съставена от един автор, а е колективен труд“, създаден с участието на гражданското общество, Обществената палата на РФ, СПЧ (Съвет за правата на човека – бел.ред.), както и от широк спектър „федерални органи на изпълнителната власт, който в пределите на своите компетенции, провежда тази работа“.

Съгласно закона  за „нежелателните организации“, приет през пролетта, за такава организация  може да бъде призната чужда или международна, но само неправителствена организация, „представляваща заплаха за основите на конституционния строй на РФ, отбранителната способност и сигурността на страната“.

Решението за признаване на организациите за нежелателни се приема от главния прокурор на РФ или от неговите заместници след съгласуване с външното министерство. В същия ред решението може да бъде отменено. Списъкът с „нежелателните организации“ ще бъде воден и публикуван от министерството на правосъдието. На „нежелателните организации“ е забранено да създават структури на територията на РФ, да разпространяват информационни материали, да провеждат операции с парични средства или имущество от страна на кредитни и некредитни финансови структури. За участие в дейността на „нежелателна организация“ е предвидена административна отговорност във вид на глоба, както и наказателно производство, ако нарушенията носят систематичен характер.