Сергей Лавров: Взаимодействието между Русия и ЮНЕСКО е нагледен пример за взаимообогатяващо се партньорство

Сергей Лавров: Взаимодействието между Русия и ЮНЕСКО е нагледен пример за взаимообогатяващо се партньорство

Публикувано от:

Според външния министър на Русия Сергей Лавров развитието на човечеството в съвременния етап трябва да се опира не само на военно политическите и икономическите механизми, но и на интелектуалната и нравствената солидарност. Според статия на водача на руската дипломация, публикувана на страниците на вестник „Коммерсант“, именно тази теза стои в основата на създаването на ЮНЕСКО.

За 70 години от своето съществуване ЮНЕСКО се е разраснала до 195 члена и се е доказала за „хуманитарен стожер в системата на международната архитектура“. „Днес може с увереност да се каже, че взаимодействието между Русия и ЮНЕСКО е нагледен пример за взаимообогатяващо се партньорство. Трудно може да си представим развитието на образованието, науката и културата в Русия без участието на организацията“, така Лавров характеризира руските отношения с ЮНЕСКО.

Според руския външен министър „в настоящата турбулентна ситуация в света, характеризираща се с усилване на нестабилността и с кризи, с изостряне на конкуренцията във всички направления, расте ролята на ЮНЕСКО в поддръжката на доверието и взаимното развитие на международната арена, противодействието срещу разкола в света по цивилизационен и религиозен признак, поощряването на плурализма“.

„В настоящето време, в периода на тероризма в Близкия изток и Северна Африка както никога е нужна ролята на ЮНЕСКО в качеството ѝ на организатор на системната работа по противодействие на екстремизма, ксенофобията, расовата и верска нетърпимост. Един от най-важните в момента аспекти на работата на организацията е защитата на културното наследство, кощунствени атаки над което в момента нанасят варварите от „Ислямска държава“.

 

Източник: focus-news.net.