Св. Синод настоява за отлагане на Всеправославния събор

Св. Синод настоява за отлагане на Всеправославния събор

Публикувано от:

Въпросите, свързани със свикването на Велик и Свят Събор на Православната църква, 16-26 юни 2016 г., остров Крит, са били обстойно разисквани на заседание на Св. Синод на БПЦ-Българска Патриаршия в сряда.Като обсъди следните съществени съображения и причини:

1) липсата в дневния ред на Всеправославния събор на особено важни за св. Православие теми, които да имат актуално значение и да изискват своевременно всеправославно съборно решаване;

2) възникналите официално заявени от Поместни православни църкви несъгласия по някои от вече одобрените текстове за Събора;

3) невъзможността, според вече приетия регламент за провеждането на Великия и Свят Събор на Православната църква, да бъдат редактирани текстове в хода на работата на Събора;

4) предложеното разположение на Предстоятелите на Поместните православни църкви в залата, предвидена за провеждане на заседанията на Събора, което разположение нарушава принципа на равнопоставеност на Предстоятелите на Автокефалните Православни църкви;

5) неподходящото месторазположение на наблюдателите и гостите на Събора;

6) необходимостта от извършването на големи и необосновани финансови разходи в случай на участие на БПЦ-БП в Събора;

След проведеното гласуване Св. Синод единодушно реши:

I. Настоява Великият и Свят Събор на Православната църква, 16-26 юни т.г., да бъде отложен, като подготовката за неговото провеждане да продължи;

II. В противен случай Св. Синод на БПЦ – БП категорично заявява решението си за неучастие в работата на насрочения за 16 – 26 юни т.г. Велик и Свят Събор на Православната църква.