Руско-турската война –  д-р Тота Венкова

Руско-турската война – д-р Тота Венкова

Публикувано от:

Тота Венкова е родена през 1855 г. в Габрово . Тя осиротява рано и живее при семейството на своята сестра – Радка и Нестор Миневски.

През 1871 г. започва да учи в главното девическо училище в Габрово като стипендиантка на женското благотворително дружество „Майчина грижа“, при условие да стане учителка, където бъде разпределена. През 1873 г. Тота Венкова завършва с отличие и Училищното настоятелство я назначава в 5-класното девическо училище, където тя учителства до 1878 г.

По време наРуско-турската Освободителна война  Тота Венкова е самарянка във военния лазарет (Априловската гимназия).

Това е времето и мястото, когато у младата жена назрява желанието да посвети живота си на страдащите.

По време на войната в дома на сестра ѝ е настанен раненият руски лекар Пясецкий, който забелязва нейните способности и настоява пред близките ѝ да бъде изпратена на обучение в Русия. През 1878 г. Тота Венкова отправя молба към Дамското благотворително дружество в Санкт Петербург с горещо желание да се посвети на медицината.

На 15 септември, същата година, Габровският градски управителен съвет издава на Т. Венкова свидетелство за учителстването ѝ в Габрово и заедно със свидетелството за завършване на петокласното Габровско девическо училище заминава да учи медицина в Санкт-Петербург със стипендия от 300 рубли и платени пътни разходи.

Още първата година Тота Венкова заболява от тежко белодробно възпаление и се връща в България, губейки стипендията си.

След 5 – годишно прекъсване се завръща в Санкт-Петербург и продължава следването си вече като стипендиантка на българското Министерство на Просвещението. През 1886 г. тя се дипломира с отличие. Счита се за първата българка с висше  медицинско образование след Освобождението. Връща се в България и работи в болниците в Русе, Търново, Варна и София (1886 – 1893).

През 1893 г. отива на едногодишна специализация по детски и вътрешни болести в Петербург. По-късно във Виена придобива специалност по акушерство и гинекология. След завръщането си в България тя се установява в София. Участва в основаването на първите акушерски курсове към “Червения кръст” и преподава в тях.

В периода 1899 – 1900 г. работи като училищен лекар при Софийска девическа гимназия. По здравословни причини напуска държавната лекарска служба през 1901 г. и преминава на частна практика в двуетажната си къща на ъгъла на ул. Солунска 13 и ул. Христо Белчев, където открива безплатна женска консултация. Там тя приютява бедни и изоставени жени, за които се грижи и лекува.

Самата д-р Тота Венкова не създава семейство, но помага на племенниците си – Тота, Иван и Кина да получат добро образование.

В края на живота си д-р Тота Венкова завещава цялото свое имущество на народа си. Според оставеното от нея завещание, което се изпълнява едва през 1932 г., тя дарява на Софийския университет 40 000 лв. (тогавашни пари), на Искрецкия санаториум за гръдно болни „Фердинанд I“ – 500 000 лв., за да се обзаведе павилион с 40 легла за лечение на туберколозни деца и на Габровското девическо училище – 500 000 лв.

Умира на 23 декември 1921 г.

През 1997 г. мощите на д-р Тота Венкова се пренасят в родно Габрово.

Източник:

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0