Руски математици разпознават човека по „електронния му почерк”

Руски математици разпознават човека по „електронния му почерк”

Публикувано от:

Учени от Курския държавен университет (КГУ) разработиха програма, която е способна почти със стопроцентова точност да идентифицира човека, който в този момент набира текст на клавиатурата.

Ръководителят на проекта Леонид Крижевич (доцент на катедрата по математически анализ и приложна математика) съобщи пред ТАСС, че програмата може да се приложи в образованието и дори при банкоматите, определяйки „почерка“ на човека при набирането на пин-кода.

„Когато човек набира текст на клавиатура се задействат около 40 различни мускула едновременно и всеки човек ги използва различно, и с различна сила. Освен това голямо значение има и времето на задържане на клавишите. Това продължава няколко микросекунди като това натискане е уникално“, разказва той.

По думите на учения, по пътя на сложни математически преобразувания, основани на теорията на вероятността и на статистиката, колективът на КГУ е успял да разработи програмен продукт, който може да идентифицира човека, който в този момент стой пред компютъра, с точност до 96%.

Програмата има две главни направления – идентифициране на потребителя, информацията за когото се съхранява в база данни, и потвърждаването на личността, което може да се прилага в редица обекти, като при въвеждане на парола за влизане в сайт или пин-код при банкомата.

За успешната работа на програмата, по думите на Крижевич, е достатъчно набирането на четири до шест символа. Очаква се този програмен продукт да се появи на пазара през следващата година.