Руският свят през очите на Иван Охлобистин

Руският свят през очите на Иван Охлобистин

Публикувано от:

Кореспонденти от Съюза на Доброволците от Донбас бяха на гости на руския артист, режисьор, сценарист, драматург, журналист и писател, Иван Иванович Охлобистин.

Бяха му зададени редица въпроси, основният от които беше: “Какво е Руският свят?”. Иван Иванович сподели своето разбиране за Руския Свят.
“Руският свят за мен е набор от морално-нравствени еталони… това е отделна цивилизация…”