Руската армия ще приеме на въоръжение автономни бойни  роботи

Руската армия ще приеме на въоръжение автономни бойни роботи

Публикувано от:

В Русия се проведоха изпитанията на комплекса „Уникум“. Новата разработка позволява автоматизирано управление на роботи с различно предназначение. Крайният продукт вече е предаден на клиента.

„Програмният комплекс „Уникум“ дава на машините интелектуални възможности, позволявайки им да решават мирни и бойни задачи – поотделно или в състава на група – без участието на човека. Това е първата в Русия система на такова равнище, която успешно е преминала изпитанията, призната е за готова и е приета от държавния поръчител“.

„Уникум“ е разработен от концерна „Системи за управление“. Новата технология позволява едновременно да бъдат управлявани 10 робототехнически комплекса. На бойното поле техниката може да действа както независимо, така и в състава на групировка. „Уникум“ може самостоятелно да разпределя роли вътре в групата, да заменя изведените от строя роботи, да заема стратегически важни позиции, както и да поразява цели в автоматичен режим и по искане на оператора. Трябва да се отбележи, че първият видеозапис на изпитанията на руските бойни роботи се появи в мрежата още през септември.

По думите на създателите, комплексът може да управлява наземни, въздушни и морски обекти. От корпорацията уверяват, че това е още една крачка към „създаването на пълноценен изкуствен интелект, притежаващ механизми с почти човешки възможности“.