Русия ще строи АЕЦ в Йордания

Русия ще строи АЕЦ в Йордания

Публикувано от:

Вчера бе подписано междуправителствено споразумение между Русия и Йордания за сътрудничество при изграждането и експлоатация на ядрена централа на територията на Йордания. Подписи под документа поставиха генералният директор на държавната корпорация „Росатом”, която ще реализира проекта за АЕЦ, Сергей Кириенко и председателят на Комисията по ядрена енергия на Йордания Халед Тукан.

„Росатом” и ядрения отрасъл на Русия се отнасят с голямо уважение към решението на Йордания да ни покани и да ни довери изграждането на първата ядрена централа в Йордания. От своя страна, ние ще използваме целия си натрупан опит, за да построим най-съвременната и най-сигурната ядрена централа”, заяви Кириенко.
В текста на документа се предвижда строителството на два блока на АЕЦ с реактори ВВЕР по 1000 МВт всеки, отговарящи на всички съвременни изисквания за сигурност. Важното е, че проектът има референт в чужбина – централата по същия проект АЕЦ „Куданкулам” вече е построена в Индия и първият й енергоблок работи успешно.

Документът предполага създаване на проектна компания, която ще стане поръчител, оператор, собственик на АЕЦ, както и собственик на изработената енергия. В хода на прединвестиционната фаза, компанията ще трябва да реши първоначални задачи като проучване на инфраструктурата извън площадката за изграждане на АЕЦ, проучване на енергийната система на Йордания, избор на инженер-поръчител и консултант за разработването на банковото предпроектно проучване. Подизпълнителите за тези дейности ще бъдат определени чрез международни търгове.

Сергей Кириенко добави, че „Росатом” е готов съвместно да търси финансиране за осъществяване на проекта и съвместно да бъдат осигурявани необходимите инвестиции.

В настоящето се извършват дейности по оценка на пригодността на избраната площадка за строителство. След това ще бъде получена обосновка за площадката и ще бъде избрана най-оптималната при тези условия схема за водоснабдяване на бъдещата централа. Водоснабдяването е въпрос от първостепенна важност, тъй като една от особеностите на йорданския проект са климатичните условия и ограничения воден ресурс.
В рамките на споразумението „Росатом” поема задължение и за доставката на ядреното гориво за реакторите и връщането на отработеното ядрено гориво в Русия. Заедно с реализирането на проекта за строителството на ядрена централа, в документа е постигната договорка с йорданската страна за поддръжка и създаване на ядрената инфраструктура в Йордания. Освен това, много важен елемент трябва да стане и работата по създаване на обществената приемственост на ядрената енергетика в Йордания. Първа стъпка в това направление ще стане специално проучване на общественото мнение в Йордания относно строителството на АЕЦ.

През септември 2014 г. в рамките на 58-ата сесия на Генералната конференция на МААЕ бе подписано Споразумение за развитие на проект за изграждане на ядрена електроцентрала в провинция Зарка в централния регион на Йордания. Подписи под документа поставиха генералният директор на „Русатом Оверсиз” Джомарт Алиев и председателят на Комисията по ядрена енергия на Йордания Халед Тукан. Документът определи задълженията на страните по отношение на реализацията на първия етап на проекта, за завършването на който ще бъде подписан договор за строителството на ядрена централа. Сключването на договора за строителство се планира за 2016 г.

Очаква се инвестициите в строителството на АЕЦ в Йордания да достигнат 10 милиарда долара.