Русия предлага да се фиксира неутрален военно-политически статут на Украйна

Публикувано от:

Русия смята за целесъобразно да сформира Група за подкрепа на Украйна в състав, приемлив за всички украински политически сили, и да подсили неутралния военно-политически статут на Украйна с резолюция на Съвета за Сигурност на ООН, съобщи ИТАР-ТАСС, позовавайки се на съобщението от руското МнВР. Участниците на групата се задължиха да се  ръководят от принципи, в съответствие на които,  Русия, Евросъюза и САЩ, чрез резолюцията на Съвета за Сигурност на ООН, гарантират „държавен ред на Украйна, нейния суверенитет, териториална цялост и неутрален  военно-политически статус”.

МнВР на Русия предложи списък с целите, с които трябва да се ръководи международната Група за подкрепа на Украйна. Целите на Групата ще „насърчат украинците в изпълнението на съответните приоритетни действия”.  „Незабавно да се изпълнят задълженията от Споразумението за урегулирането на ситуацията в Украйна от 21 февруари 2014 година,  по: изземането на оръжието, освобождението на незаконно завзетите сгради, улици и площади, а също организирането  на обективно разследване  на насилието от декември 2013 година до февруари 2014 година”, се говори още в съобщението на руското МнВР.

За втора точка се предлага „без забавяне по решение на Върховната Рада, да се свика конституционно събрание с равно представителство на всички украински региони за подготвяне на нова федеративна конституция”. В съответствие с нея „ще бъдат закрепени принципите на върховенството на закона, защитата на правата на човека и всички национални малцинства, свободата на словото и дейността на политическите партии и средства за масова информация, а също и други принципи, осигуряващи политическия строй на Украйна в качеството й на демократична федеративна държава със суверенитет и неутрален военно-политически статут”, поясниха още от министерството.

Редно е руския език на равно с украинския да има статут на втори официален език, а останалите езици да бъдат със статут съответен на Европейската конвенция за регионалните езици и езиците на малцинства. Регионите ще избират пряко чрез гласуване органите на своята законодателна и изпълнителна власт, имащи широки пълномощия, отразяващи културно-историческата специфика на всеки един от тях, както и относно въпросите на икономическа, финансова, социална сфера, езика, образованието, външните междурегионални връзки, при обезпечаване на защитата на правата на националните малцинства във всеки субект на федерацията. Ще бъде забранена и наказуема намесата в делата на църквата и в междуконфесионалните отношения”.

„Решение за утвърждаване на проекта на новата конституция ще се приема от конституционно събрание на базата на съгласие на всички участници, като проектът на конституцията ще се представя на всенароден референдум”.

Третата цел е „Веднага след одобряването на новата конституция, да бъде назначено провеждането на общонационалните избори на висшите органи на държавната власт на Украйна при широко и обективно международно наблюдение с  едновременно провеждане на  изборите на органите на законодателната и изпълнителната власт във всеки субект на федерацията”.

Освен това, „се признава и уважава правото на Крим да определя съдбата си в съответствие с резултатите от свободно гласуване на неговото население в хода на проведения на 16 март 2014 година референдум”.  Също така се предлага: „Въз основа на съвкупността от посочените цели и принципи на политическата система на Украйна, нейния суверенитет, териториалната цялост и неутрален военно-политически статут се гарантират от Русия, Европейския Съюз и САЩ с фиксиране на резолюцията на Съвета за Сигурност на ООН ”.