Русия предлага безплатно образование за българи

Русия предлага безплатно образование за българи

Публикувано от:

Министерството на образованието и науката на Руската Федерация и Россотрудничество обявяват прием на чуждестранни граждани и съотечественици, за безплатно обучение през 2015/2016г учебна година.

Модератор е Представителството на Россотрудничество в Република България. Срокът за подаване на документи е до 20 март 2015 година, а мястото Представителството на Россотрудничество на Република България (София, ул. Шипа №34) в отдел „Наука и образование”, кабинет №212 ( работни дни от 10:00 до 13:00 и от 15:00 до 17:00ч.)

Телефон за връзка: +359 2 946 19 06/ +359 2 943 35 23 e-mail: rkic.sofia@gmail.com; info@rkic-bg.com; dihanova.kalina@mail.ru

Всички документи трябва да се подават в хартиен и електронен вариант. Документите трябва да са преведени на руски език с нотариална заверка на самия превод.

Ето ги и необходимите документи за кандидатстване:

А) Документи за кандидатстване по основните образователни програми (бакалавър, специализация, магистратура, аспирантура, докторантура): 1. Попълнена анкета (на сайта rkic-bg.com) с две цветни снимки 35×45 мм. Образец може да видите на сайта rkic-bg.com. 2. Копие на задграничния паспорт, с който кандидата ще пътува. Срокът на действие на документа да бъде не по-малко от 18 месеца от начална дата на визата. 3. Копие от медицинска справка за отсъствие на ХИВ и СПИН, издадена от официален орган на страната. 4. Копие от медицинска справка за отсъствие на противопоказания за обучение в Русия, издадена от официален орган на страната. 5. Копие от документите за получено образование с приложение на получени оценки и указани предмети (ученици в 12 клас или студенти от 4 курс бакалавър могат да предоставят академична справка с приложение на получени оценки и предмети). 6. Списък с научни публикации и/или реферати (ако има такива) 7. Копие на други документи /дипломи, грамоти, награди от олимпиади и конкурси и др. 8. Копие на документите, потвърждаващи нивото на подготовка при кандидатстване за специалности в областта на културата и изкуството. 9. След 1 етап на подбор на кандидатите – документ с резултати от класирането (предоставя се от представителство на Россотрудничество в България)

Б) Документи за кандидатстване за допълнително професионално образование (повишаване на квалификацията) 1. Попълнена анкета (на сайта rkic-bg.com) с две цветни снимки 35×45 мм. Образец може да видите на сайта rkic-bg.com. 2. Копие на задграничния паспорт, с който кандидата ще пътува. Срокът на действие на документа да бъде не по-малко от 18 месеца от начална дата на визата. 3. Копие от документите за получено образование с приложение на получени оценки и указани предмети (ученици в 12 клас или студенти от 4 курс бакалавър могат да предоставят академична справка с приложение на получени оценки и предмети). 4. След 1 етап на подбор на кандидатите – документ с резултати от класирането (предоставя се от представителство на Россотрудничество в България)

ПРИЕМЪТ НА КАНДИДАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ В РУСИЯ ИМА КОНКУРСЕН ХАРАКТЕР И СЕ ПРОВЕЖДА В ДВА ЕТАПА: На първи етап се провежда от представители на Россотрудничество в България. Вторият етап на конкурса се провежда от Министерството на образованието и науката на Русия. На кандидата се предоставя възможност самостоятелно да избере място на своето бъдещо обучение (пункт 25 от анкетата) до 6 висши учебни заведения (не повече от 2 университета в един федерален окръг на РФ, в това число Москва и Санкт-Петербург). Указанието на един университет за обучение не е препоръчително. Препоръчва се в анкетата да се укаже не по-малко от 3 университета.

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА: 1. В конкурса могат да участват граждани на Република България 2. Предпочитание имат кандидати, които са победители на олимпиади или на конкурси, а също така кандидати имащи отлични или много добри оценки по предметите указани в документа за образование. 3. Документи, които не са опаковани в съответствие с изискванията, а също така и техните преводи на руски език, които не са нотариално заверени, не се приемат. 4. Кандидатите на обучение по направление „Изкуство и култура” трябва да изкарат изпит в университетите, които са посочили. Срок на провеждане е в съответствие с графика (Приложение 3 ). Започват от 1 март 2015г.

УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ: На одобрените студенти им се предоставя безплатно обучение за целия период на обучение с предоставяне на академична стипендия. Общежитието е на условията на руски граждани, които се обучават за сметка на държавна стипендия. Медицинското обслужване по време на обучението се предоставя чрез медицинска застраховка получена в Русия за сметка на лични средства от студента. В случай, че студента бъде изключен заради академична неуспеваемост, повторно обучение на бюджетна основа чрез Министерството на образованието и науката на РФ не се предоставя. В случай на нарушение от страна на студента във връзка с паспортно визовия режим, разходите по депортирането му са за негова сметка.

Информация за приема на студенти в Русия и рекомендации можете да получите на сайтовете: Министерство на образованието и науката: http://минобрнауки.рф/ Россотрудничество: http://rs.gov.ru Рособрнадзор (въпроси свързани с легализация и признание на чуждестранни документи за образование): http://obrnadzor.gov.ru Информационен сайт: www.russia-edu.ru

Източник: www.novini.bg