Ректорът на Държавния институт по руски език „А.С. Пушкин” гостува на ВСУ „Черноризец Храбър”

Ректорът на Държавния институт по руски език „А.С. Пушкин” гостува на ВСУ „Черноризец Храбър”

Публикувано от:

Ректорът на Държавния институт по руски език „А.С. Пушкин” – проф. д.п.н. Маргарита Русецкая ще посети Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” на 13 ноември (петък) 2015 г. 

Институтът Пушкин е федерален ресурсен център за сътрудничество в областта на руския език и образование. В него се обучават студенти от 90 страни. Възпитаниците на Института през годините са повече от 150 000.

Ректорът на Държавния институт по руски език „А.С. Пушкин” – проф. д.п.н. Маргарита Русецкая пристига във Варна за подписване на споразумение между двете висши училища за създаване на Изпитен център на Института Пушкин във Варненския свободен университет. Центърът ще организира сертификационни изпити по руски език.

В рамките на посещението си проф. Русецкая ще представи и публична лекция на тема: „Иновативното образование на руски в глобалното пространство”.

Проф. д.п.н. Маргарита Русецкая е автор на повече от 70 научни и методически разработки по въпроси свързани с развитието на педагогическото образование и теорията и практиката на оказване на педагогическа помощ на деца със специални образователни потребности. Носител е на множество грамоти и награди за заслуги в областта на образованието и науката.

В програмата на посещението й са включени:

9:50, Заседателна зала, Ректорат – Среща с академичното ръководство на Варненския свободен университет и подписване на договор за сътрудничество.
10:15, Руски център – Откриване на Изпитен център на Института Пушкин във ВСУ
10:30, Руски център – Публична лекция на проф. д.п.н. Маргарита Русецкая на тема „Иновативното образование на руски в глобалното пространство”.