Путин: Русия ще усвоява нови пазари в сферата на отбранителната промишленост

Путин: Русия ще усвоява нови пазари в сферата на отбранителната промишленост

Публикувано от:

Русия заема второ място в света на пазара на оръжие. Нейният дял е 27 %, като САЩ водят с 31 %, заяви руският президент Владимир Путин.

„Русия уверено заема второ място в списъка на световните лидери за доставка на оръжие и военна техника и това, разбира се, е сериозно постижение на такъв сложен и динамично развиващ се пазар. Според данни на международните институти първо място заемат САЩ, техният пазар е 31 %, Русия е на второ място, както вече казах, с 27 % от пазара. Всички останали участници забележимо изостават“, каза Путин на заседание на Комисията по въпросите на военно-техническото сътрудничество на РФ с други държави.

Той отбеляза, че според резултатите от миналата година износът на руски продукция с военно предназначение надвишава 15,5 млрд. долара и последните три години той стабилно се държи на тези стойности.

„През 2014 г. бяха подписани нови договори на стойност 14 млрд. долара. Към днешна дата портфейлът на поръчките за износ е стабилен и надвишава 50 млрд. долара. Заедно с това, безусловно, трябва да се върви напред, да се поставя по-висока летва, да се създава ново поколение оръжие и военна техника, да се подготвя достойна смяна на висококвалифицираните специалисти, да се укрепват позициите на Русия на световните пазари“, отбеляза Путин.

Русия ще развива военно-техническите си връзки с всички съюзници и стратегически партньори, ще усвоява нови пазари и последователно ще реализира програмите за заместване на вноса в сферата на военно-промишления комплекс, заяви още руският президент.

„Ние ще развиваме, разбира се, военно-техническите връзки с всичките си съюзници и стратегически партньори, последователно ще реализираме програмите за замяна на вноса в отбранителната промишленост, ще усвояваме нови пазари“, каза Путин.

Що се отнася до замяната на вноса, то „всичко това трябва да се прави на абсолютно нова, съвременна и перспективна технологична база“.

„Нашите конкурентни преимущества – това са успешната многогодишна експлоатация на родното ни въоръжение във всички климатични зони. Опит в използването им са получили не едно или две поколения военни специалисти в много региони по света: и в Азия, и в Африка, и в Латинска Америка“, отбеляза руският президент.

Той добави, че на партньорите на Русия са добре известни силните страни на руското оръжие, „преди всичко неговата надеждност и висока ефективност“.

„Разбира се, ние ще развиваме военно-техническо си взаимодействие не само с нашите традиционни купувачи. Планираме да разширим регионалната география на сътрудничеството“, заяви още Путин.