Путин призова да не се допускат „цветни революции“ в Русия

Путин призова да не се допускат „цветни революции“ в Русия

Публикувано от:

Руският президент Владимир Путин счита за необходимо за РФ да отчете поуките на  другите страни, където екстремизмът се използва като геополитически инструмент, и да не допусне „цветни революции“ в Русия. Това заяви руският държавен глава по време на заседание на Съвета за сигурност.

По негови думи, „за нас това е урок и предупреждение“. „Ние сме длъжни да направим всичко необходимо, за да не случи подобно нещо в Русия“, подчерта Путин.

Той определи трите основни посоки за противодействие на екстремизма – повишаването на вниманието към междунационалните отношения, работа с младежта и усъвършенстването на миграционната политика.

Дъжавният глава посочи, че „за борбата с проявите на екстемизма е нужно да се повиши вниманието към междунационалните и междурегионални отношения“. Трябва да „поддържаме културата и самобитността на народите“.

Президентът подчерта необходимостта от работа с младежта, тъй като „лидерите на екстремистките организации именно в младежка среда се опитват да вербуват свои последователи, да провеждат пропагандата си, най-вече чрез световната интернет мрежа“.

Като трета насока за работа Путин определи усъвършенстването на миграционната политика, тъй като „незаконната, наконтрилируема миграция е благоприятна почва за развитие на престъпността“. „Необходимо е да се усили контролът над изпълнението на правилата за пребиваване на имигранти в Русия, и на дела да се изпълни тяхната социална и културна адаптация, защитата на трудовите и други права“, каза Путин.

„Излишно е да казваме, какви тежки и необратими последствия може да има разпространението на екстремистките идеи за нашата многонационална страна, затова ние трябва последователно, задълбочено и настойчиво да се заемем с профилактика срещу екстремизма, да изкореним дори предпоставките за неговото проявление“, каза още Путин. Той е убеден, че е необходимо „своевременно да се откриват причините, способни да провокират конфликти на национална, социална и религиозна почва“.

„Всичко това съвсем не са само ведомствени задачи, днес правоохранителните органи сами няма да се справят с решаването на тези задачи“, счита президентът. Според него, „ в тази многопланова сложна работа трябва активно да участват и другите заинтересовани министерства, всички нива на властта, образователната система, политическите партии, структурите на гражданското общество, правозащитните организации, представителите на традиционните религии в Русия“. Путин ги призова да „участват /в борбата с екстремизма/ не по отделно, а както се казва, на един фронт, да действат превантивно срещу предупрежденията за проявление на екстремизма, заедно да провеждат просветителска работа, в това число и в интернет, да създават условия за укрепване на мира и съгласието в обществото“. Президентът призова към това,  да се прави разлика между противодействието на екстремизма и борбата с инакомислието. „Противодействието на екстремизма няма нищо общо с борбата с инакомислието“, заяви Путин, като допълни, че Русия е “свободна, демократична страна и нейните граждани могат да имат свое мнение, да го изказват и да бъдат в опозиция”. „Всички хора имат правото да предлагат своите решения, подходи за решение на насъщите проблеми, в правото си са да се обединяват в партии, обществени организации, да участват в изборите и да се борят за властта“, поясни руският президент. Според него обаче, „най-важното е в процеса на реализация на политическите си предпочитания, позиции и възгледи от гражданите трябва да се провежда цивилизовано и изключително в рамките на закона“.

Руският президент предупреди, че за екстремизъм ще се наказва с цялата строгост на закона, а наказанието ще бъде неизбежно.

„Отстоявайки свободата на изборите, събранията, шествията и митингите, не трябва да забравяме за отговорността, която носим за думите и делата си“, подчерта руският президент. Според него, „трябва да се знае и разбира, че разпалването на конфликти между хората от различни националности и вероизповедания, пропагандата на националистически идеологии, масовите нарушения на обществения ред на тази основа, призивите към насилствено сваляне на съществуващия строй – всичко това е пряка проява на антинародно мислене, пряка проява на екстремизъм”. “Разрушителните последствия от такива действия трябва да се помнят“, призова Путин, като изрази увереност, че „за такива деяния трябва да се отговаря“.

На заседанието на Съвета за сигурност бе разгледан проект от стратегии за противодействие на екстремизма в Руската федерация до 2125 г.

„Представеният проект от  стратегии е изготвен въз основа на стоящите пред Русия предизвикателства, и документът е разчетен на продължителна перспектива и трябва да послужи като основа за всички разклонения и нива на властта“, каза още Путин.

Според руския президент, „една от най-важните задачи е създаването на обстановка за общественото неприемане, укрепване на гражданския имунитет към разпространяването на екстремистки, радикални идеи“.

Путин уточни, че „за постигането на тези цели е необходимо да се обединят усилията на държавата, обществото, всички държавни и обществени организации“.  Тази стратегия, според Путин, трябва да стане „обявен и обмислен документ, такъв, от който да можем да се ръководим в живота на практика“.

За опасността от „цветни революции“ руският президент говори и в речта си във Валдай на 24 октомври.

Разрастването в света на конфликти на етническа, религиозна и социална почва носят заплахи за глобалната сигурност, заяви президентът. Такива конфликти са не само опасни, но и формират около  себе си зони на везвластие, беззаконие и хаос, където се чувстват уютно тероризмът и престъпността, процъфтява пиратството, търговията с хора и бизнеса с наркотици, каза още Путин.