Протокол за определяне на финалисти от областния/зоналния/ етап на Националния фестивал на руската поезия, песен и танци „Пусть всегда будет солнце”

Протокол за определяне на финалисти от областния/зоналния/ етап на Националния фестивал на руската поезия, песен и танци „Пусть всегда будет солнце”

Публикувано от:

Днес, ………………….г. в град …………………… се проведе областния/ зоналния/ етап на Националния фестивал. Жури в състав- председател……………………… и членове…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………., определи финалистите за зоналния етап на фестивала, както следва: В направление – жанр – Поезия- Възрастова групапредучилищни групи ………………………………………………………………. …………………………………………………………………. /посочва се изпълнението и името на индивидуалния изпълнител Ученици – I – IV клас; V – VIII клас; IX – XII клас /посочва се изпълнението и името на индивидуалния испълнител/ В направление – жанр – Песни Възрастова група – предучилищни групи …………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………… /посочва се изпълнението и името на изпълнителя/ Ученици – I – IV клас; V – VIII клас; IX – XII клас; Уточнява се формацията – вокална група, дует, трио, квартет, хор,/индивидуално изпълниние, изпълнението и името на индивидуалния изпълнител. В направление- жанр – Танци / Мажоретни състави/ Възрастова група предучилищни групи …………………………………………. …………………………………………… …………………………………………….. Ученици- I – IV клас V – VIII клас IX – XII клас Посочва се изпълнението и името на формацията/ В направление – Фанфарен оркестър/ ученически духови оркестри …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… /Посочва се формацията, изпълнението и от къде е/ Жури   Председател Членове : …………………………………………. …………………………………………. ……………………………………………