Председателят на Следствения комитет на РФ предложи изключването на нормите на международното право от Конституцията

Председателят на Следствения комитет на РФ предложи изключването на нормите на международното право от Конституцията

Публикувано от:

Председателят на Следствения комитет на Русия (СКР) Александър Бастиркин счита, че от руската Конституция следва да бъдат изключени положенията, съгласно които общопризнатите принципи и норми на международното право са неразделна част от правната система на Русия.

„Несъмнено, трябва да бъдат изключени от Конституцията положенията, съгласно които общопризнатите принципи и норми на международното право са неразделна част от правната система на Руската федерация“, каза той в интервю за „Российская газета“.

По-рано Бастиркин предложи да бъде установен приоритет на националното право над международното в Конституцията на Русия.

Председателят на СКР се изказа за разширяване на участието на Конституционния съд на Русия в разрешаването на правни спорове. Той отбеляза също, че следва да бъде продължено усъвършенстването на основния закон по такъв начин, че той ясно да определя цялостната йерархия на нормативните правни актове.

За тази цел ще бъде необходимо да се инициира въпроса за приемане на закон за Конституционно събрание, което до момента не съществува, разказа още Бастиркин. Той счита, че в допълнение към положенията за приоритета на международното право, могат да бъдат променени и редица други положения с отчет на съвременната реалност.

„Сега е необходимо да бъде приведено нашето законодателство в съответствие с назованото решение на Конституционния съд. В частност, необходимо е да се даде на Конституционния съд не само право, но и задължение за проверка на конституционността на подготвяните за подпис и ратификация и използваните на територията на Русия договори и норми на международното право, както и тълкуването, което им е било придадено при разрешаването на дела от международния съдебен орган“, каза Бастиркин.

Той поясни, че често пъти разногласията са свързани не с прякото противоречие на нормите на международното право с Конституцията на Русия, а именно с тълкуването, което придават международните органи на правосъдието на такива норми.