Позиция на ИБ на НД „Русофили“ по повод предизборната среща с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов

Позиция на ИБ на НД „Русофили“ по повод предизборната среща с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов

Публикувано от:

Относно: възникнали спорове в структури на НД „Русофили“ по повод на предизборна среща на част от ръководството на Движението с лидера на ГЕРБ г-н Бойко Борисов

Като отчита възникналите сериозни възражения срещу срещата на част от ръководството на НД „Русофили“ с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, провела се дни преди изборите за 44-о Народно събрание, и след проведена задълбочена дискусия на заседание на Изпълнителното бюро на Движението, на която внимателно бяха разгледани аргументите и контрааргументите, свързани с тези възражения, Изпълнителното бюро прие следната ПОЗИЦИЯ:

  1. Потвърждава готовността на НД „Русофили“ за работа с политическите партии при изпълнение на своите цели и задачи (*).
  1. Отчита, че предизборните срещи на ръководството на НД „Русофили“ с лидери на политически партии, кандидати за президент, вицепрезидент, народни представители, кметове и общински съветници са в изпълнение на решения, взети от Изпълнителното бюро на Движението и могат да бъдат възприети като положителна практика в настоящата и бъдещата дейност.
  1. Приема за правилни, целесъобразни и отговарящи на програмните документи на Движението, срещите на ръководството с лидери на влиятелни политически партии. Това е убедителен знак към обществото, че Основните цели и задачи на Движението стават все по-известни и познати на широк кръг политически дейци, централни и местни държавни и общински органи и институции.
  1. Отчита като свой неуспех факта, че ръководството не проведе, по независими от нас причини, въпреки намеренията и отправените покани, среща с лидера на БСП.
  1. Отчита като грешка провеждането на подобни срещи на територията на партийни централи. При организирането на такива срещи беше допуснат двоен стандарт – срещите с лидери на „Обединени патриоти“ и на ПП „Воля“ бяха проведени на неутрална територия, а срещата с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов – в предизборния щаб на партията. Последното даде повод за основателни упреци и храна за недобронамерени внушения, особено след едностранно огласената от ГЕРБ информация за срещата.
  1. Потвърждава готовността си да защитава и утвърждава НАДПАРТИЙНИЯ характер на Движението, регламентиран в т.2 на раздел I на Стратегията на Национално движение „Русофили“ (**). Разглежда тази надпартийност като необвързване с нито една от политическите партии, но допускаща и изискваща контакти и взаимодействие с всяка партия, за която се прецени, че може да бъде полезна за реализирането на целите и задачите на НД „Русофили“.

[box type=”info”] (*) Основни насоки и задачи на Национално движение „Русофили“ за периода 2016 – 2020 г., приети на V Общо събрание на 11.06.2016 г. Раздел I т.1: „Да се установят, на национално и местно равнище, контакти с ръководствата на неправителствени патриотични организации и политически партии за изясняване и сближаване на позициите по принципни и конкретни проблеми на развитието на българо-руските отношения, за изява на тези позиции и за реализиране на общи граждански действия.“[/box]

[box type=”info”] (**) I. 2. Утвърждаване на същностния и публичен образ на движението като надпартийно гражданско формирование – коректив на действията на управляващите, свързани с развитието на отношенията с Русия и защитата на националните интереси.[/box]

 

София,

06.04.2017 г.