XV фестивал  ”Сребърни чучулиги”  и  XII  фестивал  „Альоша”

XV фестивал ”Сребърни чучулиги” и XII фестивал „Альоша”

Публикувано от:

Централният, Градският и Областният

съвети на

Българския антифашистки съюз,

Фондация „Устойчиво развитие за България”,

Федерацията за приятелство с  народите на

Русия и ОНД,

Национално Движение Русофили

Сдружение на приятелите на Русия

„Александър Невски”,

Федерация „Съюз на съотечествениците”,

Руският културно-информационен център,

МКДЦ „Дом на Москва в София”

организират

Петнадесети  фестивал

на

патриотичната и антифашистка  песен

”Сребърни чучулиги”

 и

 Дванадесети фестивал

на

фронтовата песен

„Альоша”

на

18 и 19 октомври 2014 г.

от 9,30 ч.

София

Фестивалите са посветени на:

-70-та годишнина от Деветосептемврийското въстание в България

-предстоящата 70-та годишнина от Победата над фашизма

-80-години от рождението на Юрий Гагарин


 

 РЕГЛАМЕНТ НА ФЕСТИВАЛИТЕ                                  ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ

                                                                                                        ФЕСТИВАЛИТЕ

В двата фестивала могат да участват

самодейни състави, индивидуални                           1. ………………………………………………..

изпълнители и дуети.                                                    …………………………………………………

. ………………………………………………..

Участниците се състезават в две групи                           (наименование на състава)

* Вокални състави и певчески групи                          2. …………………………………………………

( изпълняват се две песни с общо време-                   …..…………………………………………….

траене 8 минути)

-Солистите не се считат за индивидуални                        ( имена на индивидуалния изпълнител )

изпълнители, освен, ако не са заявили

своето участие отделно.

* Индивидуални изпълнители и дуети

( изпълняват се две песни с общо време-                3. ………………………………………………….

траене 8 минути )                                                           …………………………………………………..

-Ако съставите, дуетите и  индивидуалните           ……………………………………………………………..

изпълнители  участват в двата                                 (адрес и телефон за връзка)

фестивала изпълняват по една песен за

за всеки от тях                                                                       

ОБЩИ УСЛОВИЯ                                                        4. ………………………………………………….

Записването за участие на самодейните                    ………………………………………………….

състави и индивидуалните изпълнители                     ………………………………………………….

се извършва чрез писмена заявка по при-                     ( имена на художествения ръководител )

ложения образец или на телефон

02 8107356                                                                              5. …………………………………………………..

не по-късно от11 октомври 2014 г.                              .. ..……………………………………………….

…………………………………………………..

Репертоарът на изпълнителите е по собствен             …………………………………………………..

избор, съобразен с темите на фестивалите.                               ( репертоар и времетраене)

Изпълнението на участниците се оценява

Отжуриспоредмузикално художествените                                                       6.………………………………………….

качества на песните, изпълненията и артистич-            ……………………………………………….

ното им представяне. Поощрява се изпълнението          ( съпровод – колко души, с какви

на нови неизпълнявани до сега песни от участниците                                                   инструменти)

или нови авторски песни, отговарящи на темите

на фестивалите.                                                               7. Общ брой на участниците …………………

 

Разходите за транспорта и прехраната са за         8. Предпочитана дата за участие 18 или 19.10

сметка на участниците.

Желателно е, участниците да бъдат готови

за изпълнение на сцената 30 минути преди

обявения в програмата час.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

София 1000                                                                ………………..             ………………..       

ул.”Позитано” № 20                                                       ( дата )                     ( подпис )

ГС на БАС – За фестивалите

„Сребърни чучулиги” и „Альоша”

 

 

 

До …………………………………

 

 

 

УВАЖАЕМИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ,

 

Организационният комитет има удоволствието да ви покани да вземете участие

в  Петнадесетия фестивал на патриотичната и антифашистка песен „Сребърни чучулиги” и в Дванадесетия фестивал на фронтовата песен „Альоша”, които ще се проведат на 18 и 19 октомври 2014 г. от 9,30 ч. в София.

Фестивалите са посветени на 70-та годишнина от Деветосептемврийското въстание в България, предстоящата 70-та годишнина от Победата над фашизма и 80 години от рождението на Юрий Гагарин.

    Всеки състав или индивидуален изпълнител може да участва в единия или в двата фестивала, съгласно регламента, посочен в поканата. Желателно е репертоарът на участниците да се обогати с нови песни, отговарящи на темите.

Обръщаме се с молба към ръководителите на съставите и индивидуални изпълнители да върнат заявката за участие не по-късно от 11 октомври 2014 г. на посочения адрес или телефон.

 

С уважение,

 

Станка Шопова

Председател на

Организационния комитет