Парите се завръщат от изгнание

Парите се завръщат от изгнание

Публикувано от:

Нов закон за деофшоризация на бизнеса влeзe в сила  от 1 януари 2015 г в Руската Федерация. Според този документ руските акционери дължат данък върху неразпределената печалба от контролираните чуждестранни компании и най-напред от регистрираните фирми в офшорни зони или под чужда юрисдикция.

„Главната цел на предприетите от правителството действия е намаляване на дела на сивата икономика на Русия и връщане на изнесения от страната капитал“ – казва Антон Сороко, анализатор на инвестиционния холдинг „ФИНАМ“. Според него след „избелване“ тези капитали могат да бъдат инвестирани в реални сектори, да послужат за разкриване на работни места и да изведат руската икономика на пътя на устойчивото икономическо развитие.