Откриване на паметник на ген. Скобелев в Казанлък

Откриване на паметник на ген. Скобелев в Казанлък

Публикувано от:

.