Образование в Русия

Образование в Русия

Публикувано от:

Министерството на образованието и науката на Русия е обявило прием на 190 граждани на България за обучение в Руските университети за 2016/2017 учебна година. Обучението е за сметка на федералния бюджет на Русия.

Подбор на кандидатите провежда Руският културно-информационен център в София.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ – ДО 1 МАРТ 2016 ГОДИНА

Всички документи е необходимо да се подават в хартиен и електронен вид (в цветен сканиран вариант –*JPG, PDF)

КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ

Руски културно-информационен център (РКИЦ), г. София, ул. Шипка 34.

Документите се приемат в РКИЦ, 2 етаж, кабинет № 212, в работни дни от 09.00 до 18.00.

Телефон за връзка: +359 2 946 19 06 Калина Диханова +359 2 943 35 23 Константин Пеев,+359 2 943 34 69 Владислав Лесневский, Кирил Воронков.

E-mail: dihanova.kalina@mail.ru rkic.sofia@gmail.com; info@rkic-bg.com;

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИ

Всички документи трябва да бъдат преведени на руски език от заклет преводач (с изключение на анкетата) и преводите да са нотариално заверени.

А). Списък на документи по основните образователни програми (бакалавриат, специалист, магистратура, аспирантура):

 1. Попълнена анкета с цветна снимка 35 х 45 мм. Анкетата трябва да бъде попълнена на руски или на английски език. Всеки кандидат има право да посочи до 6 образователни организации, но не повече от 3 в един федерален окръг, при което в градовете с федерално значение Москва и Санкт-Петербург кандидатът има право да посочи не повече от 2 образователни организации във всеки град. В анкетата кандидатът посочва образователните организации в реда на своите предпочитания, където първа образователна организация е най-предпочитана.
 2. Нотариално заверено копие на паспорта (отчетливо копие, съдържащо всички необходими данни за оформяне на виза). Срокът на валидност на паспорта не трябва да бъде по-малък от 18 месеца от момента на издаване на визата до изтичането на паспорта.
 3. Нотариално заверено копие на медицинска справка за ХИВ/СПИН от дадено медицинско учреждение.
 4. Нотариално заверено копие на медицинско направление или медицинска справка (карта за предварителен медицински преглед) , която доказва, че сте клинично здрав и годен за обучение в Русия (хирург, невролог, очен лекар, уши нос гърло специалист, ендокринолог, гинеколог или уролог, заключение от личен лекар)
 5. 5. Нотариално заверено копие на документи за образование с приложение от оценки. В случай, ако кандидатът за обучение в Русия няма документ за образование във връзка с учебния процес, той предоставя академична справка с приложение от оценки до последно полугодие.
 6. Реферат (за кандидати, постъпващи в аспирантура или адюнктура) и списък с публикации (ако има такива).

 

В). Списък на документи на кандидата по програми за Допълнително професионално образование (повишаване на квалификацията):

Всички документи трябва да бъдат преведени на руски език от заклет преводач (с изключение на анкетата) и преводите да са нотариално заверени.

 1. Попълнена анкета с цветна снимка 35 х 45 мм. Анкетата трябва да бъде попълнена на руски или на английски език. Всеки кандидат има право да посочи до 6 образователни организации, но не повече от 3 в един федерален окръг, при което в градовете с федерално значение Москва и Санкт-Петербург кандидатът има право да посочи не повече от 2 образователни организации във всеки град. В анкетата кандидатът посочва образователните организации в реда на своите предпочитания, където първа образователна организация е най-предпочитана.
 2. Нотариално заверено копие на паспорта (отчетливо копие, съдържащо всички необходими данни за оформяве на виза). Срокът на валидност на паспорта не трябва да бъде по-малък от 18 месеца от момента на издаване на визата до изтичането на паспорта.
 3. 3. Нотариално заверено копие на документи за образование с приложение от оценки. В случай, ако кандидатът за обучение в Русия няма документ за образование във връзка с учебния процес, той предоставя академична справка с приложение от оценки до последно полугодие.

СПЕЦИАЛНОСТИ

Обръщаме внимание на това, че шифърът и названието на избраната професия, специалност или направление трябва строго да съответстват на тези, които са публикувани на сайтовете на Министерството на образованието и науката на Русия и Россотрудничество (списък на специалности можете да видите в информационната система http://www.russia-edu.ru/)

За улеснение на избора на университет, а също така на специалност, по която кандидатът планира своето обучение в Русия, се предлага да се използва навигатор в информационната система http://www.russia-edu.ru/

Кандидатите за обучение в сферата на изкуството и културата трябва да минат допълнителни изпити с творческа насоченост, непосредствено в университетите, за които те кандидатстват. Информация за сроковете на провеждане на изпитите можете да видите на сайтовете на посочените образователни организации, както и в информационната система  http://www.russia-edu.ru/

ПРИЕМЪТ НА КАНДИДАТИТЕ СЕ ПРОВЕЖДА В 2 ЕТАПА

На първи етап работната група на РКИЦ формира списък на кандидатите и готовият комплект документи се изпраща в Русия

Вторият етап се провежда от Министерството на образованието и науката на Русия, а също така и от руските университети, които проверяват документите и утвърждават кандидатите.

УСЛОВИЕ НА ПОДБОРА

 1. Участват граждани на България и съотечественици, живеещи в България
 2. Предимство имат победителите в олимпиади и творчески конкурси, а също така кандидатите с много добри оценки по всички предмети, посочени в документа за образование.
 3. Документи, несъответстващи на посочените изисквания, без превод на руски език и без нотариална заверка не се приемат.

Лицата, недостатъчно владеещи руски език (по ниско от нивото B1), имат право на подготвителна година обучени по руски език за сметка на федералния бюджет на Русия с предоставяне на стипендия. Срокът на обучение в подготвителния факултет по руски език е 1 година.

УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРЕБИВАВАНЕ В РУСИЯ

Предоставя се безплатно обучение с предоставяне на държавна стипендия

– На приетите студенти в Русия се предоставя общежитие, за което се заплаща сумата, определена за приетите руски студенти по държавна поръчка.

– Кандидатът, утвърден за обучение в Русия, е задължен да плаща целогодишна застраховка, която покрива всички здравни осигуровки на стойност 200 USD

– Кандидатът, утвърден на обучение в Русия, заплаща пътя си до университета със свои лични средства.

– Приетият студент в Русия има право на почасова работа по време на обучението си.

– На приетите студенти в Русия се предоставя безплатна студентска виза, която обхваща периода на обучението им.

– В случай на неуспеваемост на студента по време на обучението, повторна квота не се предоставя

– В случай на неспазване на визовия режим, всички разходи по депортирането са за сметка на кандидата.

Ако даден кандидат има двойно гражданство, той е длъжен да предостави двата документа, потвърждаващи наличието на гражданство. Ако кандидатът има руски паспорт с регистрация в Русия, той няма право да кандидатства за безплатно обучение в РФ. Ако кандидатът има чуждо гражданство освен руско и българско, ще му бъде отказана стипендия за обучение в Русия.

Обръщаме внимание, че кандидатът има възможност да се запознае с условията на приема за обучение в Русия, а също така с допълнителните препоръки в Интернет на сайтовете на Министерството на образованието и науката на Русия: http://минобрнауки.рф, на Россотрудничество http://rs.gov.ru/ и на Рособрнадзор (въпроси свързани с признаването на чужди документи за образование в Русия) http://obrnadzor.gov.ru

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ можете да получите на телефони: : +359 2 946 19 06 Калина Диханова +359 2 943 35 23 Константин Пеев, +359 2 943 34 69 Владислав Лесневский, Кирил Воронков, ел. поща: dihanova.kalina@mail.ru; rkic.sofia@gmail.com; info@rkic-bg.com, а също така и в Посолството на Русия в България (Роберт Шестаков, тел. +359 2 963 09 12, info@russia.bg).

Download (DOCX, 61KB)

Download (DOCX, 20KB)