Н. Малинов: Разширяването на социалната база е основна задача пред НД „Русофили”

Н. Малинов: Разширяването на социалната база е основна задача пред НД „Русофили”

Публикувано от:

Председателят на Национално движение „Русофили” Николай Малинов в интервю за Агенция КРОСС

– Какви са основните моменти в отчета на Националния съвет на Национално движение „Русофили” за периода 2012-2016 година? 

– Мисля, че може да се похвалим с добър ръст на работата на Национално движение „Русофили”, с много факти, със стотици кабинети в детските градини, с десетки безплатни концерти по места всяка година, с множество паметници и паметни плочи. Само през май т.г. бяха открити две паметни плочи – една на Суворов и една на още един генерал. Дейността бележи ръст, мероприятията са забележими.
Мисля, че съвпадението на днешното Общо събрание и обявения митинг срещу Петата колона е неслучайно, макар че ние не се чувстваме ничия Пета колона, а българи, патриоти. За 1000 години всички православни и пишещи на кирилица са доказали своето виждане и разбиране за живота, за да може сега да влизаме в такава надпревара, съревнование.

– Кои са насоките и задачите за дейността на Национално движение „Русофили” за периода 2016-2020 година?

– Най-общо казано – разширяване, задълбочаване, обновяване и доразвиване на връзката с хората – знаете, че Движение „Русофили” е масова организация, с повече от 35 хиляди членове, с 224 отделения, – за да може социалната, геополитическа, историческа и културна почва за любовта на българите към Русия да събере още по-добри плодове.

– Определяте отстояването на стратегическото място на Руската федерация, на връзките и сътрудничеството между българския и руския народи в националната политика на България като основна сред целите на движението. В този смисъл, как оценявате сътрудничеството с парламентарно представените партии в изминалите четири години?

– По-скоро положително. Както знаем, над 80% от българския народ са русофили – това са православни хора, с традиционни ценности. Наши представители има във всяка партия, при нас, в ръководството – също. Винаги сме се старали да поддържаме надпартийния характер на организацията, за да не може една или друга партия да се възползва от любовта на българина към Русия. Тази любов е условие за оцеляването на България, за съхранението на българската култура и идентичност. Ние трябва да познаваме Русия. Не е достатъчно да се обичаме, трябва и да се познаваме. От тази гледна точка сътрудничеството на всички партии е ключът към успеха на нашата дейност.