Нурсултан Назарбаев: Аз съм обективен мениджър, който не заема ничия страна

Нурсултан Назарбаев: Аз съм обективен мениджър, който не заема ничия страна

Публикувано от:

В навечерието на Новата година президентът на Казахстан Нурсултат Назарбаев даде интервю за водещи казахстански медии, в което отговори на въпроси на журналисти, засягащи най-разнообразни сфери от живота на републиката. Представяме на читателите гледната точка на казахстанския държавен глава по въпроси, засягащи външната политика на страната.

Ярослав Красиенко, телевизионен канал КТК:

– Известно е, че през последните две десетилетия поставихме на първо място така наречената мултивекторност. Последните световни събития обаче показват, че, за съжаление, държавите отново започнаха да се делят на блокове. Във връзка с това не е ли време да преразгледаме външнополитическата си стратегия и да се откажем от мултивекторността?

– В света има немалко страни, които се придържат към неутралитет. В действителност, всички държави могат да се нарекат мултивекторни. Това означава, че като независима и суверенна всяка държава може да общува, да сключва политически договори с всички, с които й е изгодно. Нашата мултивекторност доведе до факта, че ние наистина имаме приятелско обкръжение. Нямаме неразрешими конфликти с нито една държава. Всички наши граници са отбелязани, делимитирани, демаркирани и това е международен закон.
Страните могат да членуват в различни блокове, но в съвременния свят това не пречи на широкото взаимодействие. Например, НАТО е военен блок, но страните-членки на тази организация поддържат контакти и с други държави.

Казахстан членува в Организацията на Договора за колективна сигурност. Това е военнополитически блок, който бе създаден срещу съвременните заплахи - тероризма, екстремизма, наркотрафика, международната престъпност. В договора има клауза, според която държавите взимат решение за съвместна защита, в случай ако спрямо една от тях има агресивни действия.

Не се отказваме от мултивекторността на нашата политика - нямаме основания за това. От 1 януари Казахстан влиза в Евразийския икономически съюз. В същото време сме в навечерието на членството ни в Световната търговска организация. Приключихме преговорите по проекта за споразумение за разширено партньорство и сътрудничество с Европейския съюз. Във всички договори, които подписваме, в това число и за Евразийския икономически съюз, е отбелязано, че това не пречи на нашето общуване с трети държави.

Аида Боранбай, „31-и канал”:

– Днес един от проблемите, които вълнуват хората, е тероризмът. Много се говори за заплахата от „ислямския тероризъм”. Какво е мнението ви по този въпрос?

– Проблемът с екстремизма и тероризма се прояви особено остро в края на ХХ-началото на ХХI век. Няма обаче никакви причини да го свързваме с исляма. Ислямът носи мир, в същото време така нареченият „ислямски тероризъм” няма нито религиозна, нито национална принадлежност. В ИДИЛ например сега се включват европейци, в това число англичани, французи. Има граждани от Централна Азия, Турция, други държави. Това са хора, обединени от някакви принципи, които работят за пари. Аз не подкрепям позицията, която свързва тероризма с исляма.
В Корана е записано, че убийството на един човек е равно на убийството на цялото човечество. Затова трябва да се отнасяме към тероризма като към явление, враждебно на цялото човечество.

За съжаление, сега има все повече начини за въвличане в екстремистки организации. Те оказват например материална помощ на хора в неравностойно положение, безработни, социално слаби, болни и след това ги привличат.

Обръщайки се към младежите, към всички граждани, искам да кажа - стойте по-далеч от това зло. Трябва да подготвим нашето население да разбира правилно исляма. За тази цел са ни необходими грамотни имами, каквито обучаваме сега.

Виталий Попов, телевизионна компания СТВ:

– Днес една от основните теми в световния дневен ред е ситуацията в Украйна и около нея. Как тези събития могат да засегнат Казахстан, какви са рисковете пред нашата страна? Ще се отразят ли и на нас санкциите срещу икономиката на Русия?

– Дестабилизацията на една държава се случва тогава, когато е налице тежко социално положение и ниско жизнено равнище на народа, когато икономиката работи лошо, няма достатъчно работни места, когато са ниски трудовите възнаграждения и доходите. Всичко това поражда недоволство, а в такива моменти различни сили могат да поведат народа. Виждам причината на целия конфликт във факта, че през годините на своята независимост Украйна не изработи съответна икономическа политика и не осигури устойчив ръст на страната.

Украйна е близка на Казахстан. Аз лично добре познавам тази държава. Нас винаги са ни свързвали много неща.
За съжаление, украинският народ бе поведен към конфронтация, братоубийствена война. В резултат на това Източна Украйна, в която са разположени основните промишлени предприятия, е разрушена. Голяма част от икономиката на страната, която формираше брутния вътрешен продукт, сега е извън експлоатация. За възстановяването на Източна Украйна са необходими средства. Задачата сега е да се спре тази война, да се укрепи независимостта на Украйна, да се признае целостта на нейната територия и да се седне на масата за преговори.

Смятам, че Казахстан еднакво се отнася и към Русия, и към Украйна. При нас няма конфликт на интереси. Аз съм обективен мениджър, който не заема ничия страна, придържа се към неутрална позиция и може да даде своя принос.
Необходими са преговори по онези точки, по които стремежите на Украйна, Русия и Европа съвпадат: прекратяване на войната, освобождаване на пленниците, помощ за възстановяването на Източна Украйна, определяне на статута на езика. Тези въпроси трябва да се разглеждат на равнище президенти и заедно с европейците да се стигне до споразумение.

Относно санкциите - те пряко не влияят на Казахстан. В същото време няма нищо добро в тази ситуация, защото Русия е наш основен партньор. И сега в условията на Митническия и на Единния икономически съюз ще бъдем принудени да преценяваме какво да внасяме на територията на нашите страни, какво да ограничаваме, тъй като това се отразява върху нашите предприятия.

Всичко върви по реда си. Казахстан търгува със страните от Европейския съюз и други държави, ние работим със световните финансови институции, инвестициите пристигат както от Изток, така и от Запад. Затова ще работим и ще следим отблизо всичко, което си случва./ в.Русия днес – Россия сегодня