НОВ ХОКЕЕН ТРЕНЬОР НА "СБОРНАЯ"

НОВ ХОКЕЕН ТРЕНЬОР НА "СБОРНАЯ"

Публикувано от:

Олег Зна­рок е назна­чен на длъж­но­стта старши тре­ньор на рус­кия наци­о­на­лен отбор по хокей на лед. Новият настав­ник ще бъде пред­ста­вен в петък, съобщи изда­ни­ето „Совет­ский спорт”.

Назна­ча­ва­нето на Зна­рок стана след среща на тре­ньора с пре­зи­дента на Феде­раци­ята по хокей на Русия (ФХР) Вла­ди­слав Тре­тяк и с мини­стъра на спорта Вита­лий Мутко.

За възмож­но­стта Зна­рок да бъде назна­чен за настав­ник на „сбор­ная” се заго­вори вед­нага след Олимпи­а­дата в Сочи. На тре­ньора обаче дадоха възмож­ност да завърши сезона с мос­ков­ския „Динамо” и отборът му да изиг­рае пър­вия кръг от тур­нира „Купа Гага­рин”. В осми­нафи­на­лите мос­ков­чани отстъпиха на „Локо­мо­тив” (Ярославъл).

В наци­о­нал­ния отбор Зна­рок ще замени Зине­тула Биля­лет­ди­нов, увол­нен от поста старши тре­ньор след неуспеш­ното пред­ста­вяне на „сбор­ная” на Олимпи­а­дата в Сочи. На дома­кин­ските си Игри рус­наците стиг­наха едва до четвъртфи­нала, където отстъпиха на отбора на Фин­лан­дия с 1:3.

51-​годишният Олег Зна­рок тре­нира хоке­и­стите на „Динамо” от 2010 г. Под негово ръко­вод­ство отборът побеж­дава два пъти в тур­нира „Купа Гага­рин”. От 2006 до 2011 г. Зна­рок работи с отбора на Латвия.