На 11 април Александър II утвърждава гербът на Русия

На 11 април Александър II утвърждава гербът на Русия

Публикувано от:

11 април 1857, Александър II одобрява емблемата на Руската империя – двуглавия орел. По същото време е одобрен целият набор  от държавните  гербове: Голям, Среден и Малък, които  трябвало да символизират единството и силата на Русия. През май 1857 Сенатът  публикува указ, описващ новите емблеми и норми за тяхната употреба, без каквито и да било промени, които продължиха до 1917 година.

Сегашният герб на Русия представлява червен щит, на който е изобразен двуглавият орел с короновани глави, а между тях – трета голяма корона на Петър Велики. В ноктите си орелът държи скиптър и златно кълбо с кръст, който символизира държавната власт. На гърдите си има друг щит на Московското княжество, който представлява изображение на   св. Георги промушващ змей.

герб