Национален фестивал на руската поезия, песен и танци „Пусть всегда будет солнце” – 2014г.-зонален етап

Национален фестивал на руската поезия, песен и танци „Пусть всегда будет солнце” – 2014г.-зонален етап

Публикувано от:

С П Р А В К А – Г Р А Ф И К

за провеждане на втория – зонален етап на Националния фестивал на руската поезия, песен и танци „Пусть всегда будет солнце”

 

ЗОНА ДАТА ОБЛАСТ – ДОМАКИНКООРДИНАТОР ВКЛЮЧЕНИ ОБЛАСТИ
I-ва зона 07.06. 2014г Монтана Йордан Върбанов 0878 363 730 Видин, Враца и Плевен
II-ра зона 07.06. 2014г Габрово Дочо Николов Дочев 0885 085 228 Ловеч, Велико Търново и Търговище
III-та зона 14.06. 2014г Шумен Николай Христов Николов 0888 505 298 Силистра, Добрич, Русе, Варна и Разград
IV-та зона 14.06.2014г Ямбол Магдалена Георгиева 0885 302 472 Бургас, Сливен, Стара Загора и Хасково
V-та зона 14 .06. 2014г Пловдив Антон Мартинов 0897 367 943 Смолян, Кърджали и Пазарджик
VI-та зона 14 .06.2014г София град Дени Евстатиева 0887 606 886 София област, Перник, Кюстендил и Благоевград