Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век”

Фондация „Устойчиво  развитие за България” и Организационен комитет с участието на: Синдиката на българските учители, Съюза на българските писатели, Съюза на българските журналисти, Националния дворец на децата, Сдружение „Български антифашистки съюз“, Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД, Сдружение на приятелите на Русия „Ал. Невски”, Национално Движение Русофили, Представителството на Россътрудничество в България – Руския културно-информационен център, Союз друзей Болгарии – Москва под патронажа на Посолството на Руската Федерация в Република България и с подкрепата на Министерството на образованието и науката организират за учебната 2019/2020 г. Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век”

Конкурсът има за цел да стимулира интереса на учениците за запознаване с историята и бъдещето на българо-руските връзки и сътрудничество, да формира в подрастващото поколение чувство на приятелство между народите, а чрез средствата на изкуството да се даде възможност за творческата изява на учениците.

Темата на конкурса е: „Мирът – надежда на Планетата“ – 75 години от Победата над хитлерофашизма

Конкурсът е за рисунки, песни, стихове, есета, реферати и медийни презентации – на български и руски език в три възрастови групи: І – ІV клас, VVІІ клас, VIII – ХІІ клас.

Приемат се за участие и творби на български деца, които живеят или учат в чужбина, както и на деца от други държави.

Този конкурс се обявява в рамките на дългосрочния международен проект „Заедно в ХХІ век” на Фондация „Устойчиво развитие за България”. Стремежът е да се засили интересът на децата и младежите, които с помощта на своите родители и учители, да се запознаят с многовековната история и настоящето на сътрудничеството между България и Русия, между България и други приятелски страни, да осмислят важността на диалога, приятелството и солидарността в борбата за мир.

Конкурсът е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците.

Условия за провеждане на конкурса:

Участието в конкурса е индивидуално.

В разработките си авторите трябва да изложат аргументирано своята теза и разсъждения по избраната от тях тема, съобразена с общата тематика на конкурса.

Могат да се използват разнообразни информационни източници. При рефератите трябва да бъдат посочени използваните източници.

За рисунките няма ограничения за жанровия избор: живопис, графика, колаж /препоръчителен размер на рисунките – ¼ кадастрон, 35/50 см/.

Песните се изпращат на диск /аудио запис на изпълнение на песента/, придружен с текст и музикална партитура. Оценява се индивидуално творчество /от един автор/ за музика и текст.

Учениците могат да използват специфичните средства на реферата, есето, стиховете, мултимедията, музиката, рисунката. Всеки участник може да се представи с няколко творби.

Стимулира се участието на български ученици с творби на руски език.

Организация на конкурса:  

За участие в конкурса, творбите се изпращат до 30 април  2020 г. в Националния организационен комитет на адрес:

Руски културно-информационен център

За конкурса „Заедно в ХХІ век”

Фондация „Устойчиво развитие за България”

ул. „Шипка” № 34

1504  гр. София, Република България

E-mail: [email protected]

Телефони за връзка с организационния комитет:

Фондация „Устойчиво развитие за България” моб. тел.++359- 896719620

Национален дворец на децата:+359- 02 9202317

Вестник „Учителско дело”:+359-02 9813528

Всички творби за участие да бъдат придружени със Заявка за участие с данните: трите имена на автора, държава, възраст, адрес и телефон; училище (извънучилищно звено) с телефон и адрес и Декларация-съгласие от родител на детето за предоставяне право на организаторите да ползват тези данни, както и предоставяне на авторски права за популяризиране на творбата /Приложение 1/.

Име и телефон на научния ръководител и неговото съгласие за ползване на предоставените данни.

Препоръчително е текстовите материали да бъдат и на електронен носител.

Награди:

Жури, включващо компетентни представители – учени, писатели, художници, журналисти, композитори, преподаватели ще оцени творбите.

На отличените ще бъдат връчени грамоти и предметни награди в Руския културно-информационен център. Победителите ще бъдат уведомени по електронна поща и с писма чрез РУО на МОН, а информация за резултатите от конкурса ще бъде публикувана във вестниците  „Учителско дело”, „Жарава” и на сайта на Националния дворец на децата, Синдиката на българските учители, Руския културно-информационен център. Разходите за пътуването до София са за сметка на участниците. Грамотите на победителите, които не могат да присъстват на награждаването ще бъдат изпратени по пощата.

Моля, обърнете внимание!

 1. По отношение на авторските права следва да имате предвид, че участвайки в Конкурса, Вие предоставяте авторските права над Вашата творба на организаторите /съгласно Закона за авторското право и сродните му права/ за безвъзмездно използване за целите на конкурса.
 2. По отношение на съхранението на творбите: следва да имате предвид, че с участието си се съгласявате творбите в конкурса да не бъдат връщани и да бъдат използвани за изложби, за издаване на календари, дискове, плакати, за публикации в печатни и електронни медии, за благотворителни, представителни и други нетърговски цели.
 3. С явяването за получаване на награда участниците, техните родители и учители се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство с нетърговска цел.
 4. Изпращайки творбата си за участие в конкурса авторите и техните преподаватели се съгласяват личните им данни да бъдат използвани за организацията на конкурса /съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни/.

Организационен комитет:

 1. Станка Шопова – председател на Фондация „Устойчиво развитие за България” – председател на Организационния комитет
 2. д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители
 3. Снежана Тодорова – председател на Координационен съвет „България – Русия“, председател на СБЖ
 4. Боян Ангелов – председател на Съюза на българските писатели
 5. Татяна Досева – директор на Националния дворец на децата
 6. Любомир Коларов – председател на Сдружение на приятелите на Русия „Ал. Невски”
 7. Олга Широкова – ръководител на Представителството на Россътрудничество в България, директор на Руския културно-информационен център
 8. Симеон Игнатов – председател на Сдружение „Български антифашистки съюз“
 9. Боряна Илиева – главен секретар на Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД
 10. Кристина Иванова – главен секретар на Национално Движение Русофили
 11. проф. Стоян Домусчиев – художник и преподавател в Националнахудожествена академия

Успех на всички участници!

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

error: Съдържанието ни е авторско!