„ЛУКОЙЛ“ представи своята Екологична програма в България

„ЛУКОЙЛ“ представи своята Екологична програма в България

Публикувано от:

Ръководители на ПАО „ЛУКОЙЛ“, сред които вицепрезидентът по Нефтопреработка, нефтохимия и газопреработка г-н Рустем Гималетдинов, се срещнаха днес в Бургас с представители на местната администрация, държавните органи, природозащитни организации, бургаската академична и културна общественост, депутати и журналисти в Експозиционен център „Флора“, за да представят корпоративната програма и да обменят мнения и идеи за сътрудничество в областта на опазването на околната среда.

Своите програми и проекти в областта на опазването на околната среда представи и Община Бургас. Интегрираният последователен подход в управлението е насочен към подобряване на качеството на живот в града, като планираните мерки обхващат всички секторни политики: енергия, транспорт, градско планиране и инфраструктура.

Българските дружества от Групата „ЛУКОЙЛ“ поддържат високи корпоративни стандарти в областта на екологията, при пълно спазване на изискванията на европейското и българското законодателство. В „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” е постигнато значително намаляване на вредните емисии, с показатели за безопасност и надеждност на оборудването сред най-високите в нефтопреработвателния бранш в ЕС. Реконструирани са всички основни инсталации в рафинерията и са построени 13 нови обекта. С въвеждането в експлоатация на новия комплекс за хидрокрекинг на гудрон е постигната уникална дълбочина на преработката от 90%.

Модернизацията на нефтопреработвателните мощности позволява на пазара да се предлагат горива от ново поколение с по-високи експлоатационни показатели и щадящи околната среда. В края на март тази година „ЛУКОЙЛ“ първи в Русия предложи на пазара горивото ЕКТО-100, което значително подобрява разхода на гориво и намалява вредните емисии. Скоро се очаква ЕКТО-100 да се появи и на европейския пазар.

Справка:

„ЛУКОЙЛ“ е единствената руска нефтена и газова компания, която в продължение на вече почти 10 години инвестира във възобновяема енергетика, като в България и Румъния са реализирани крупни партньорски проекти за соларни и вятърни електроцентрали.

„ЛУКОЙЛ“ е сред първите руски компании, приели своя Политика в областта на промишлената безопасност, охраната на труда и околната среда. Във всички над 40 страни, в които развива своята дейност, компанията е лидер в управлението на околната среда на всеки един етап от промишления цикъл: от добива на нефт до бензиностанциите. Стандартите на “ЛУКОЙЛ” за спазване на принципа на „нулеви емисии“ при морските проекти са заложени в основата на препоръките на Хелзинкската комисия за страните, осъществяващи дейност на шелфа на Балтийско море.