Исторически архитектурен комплекс Казански Кремъл

Исторически архитектурен комплекс Казански Кремъл

Публикувано от:

Казанският Кръмъл (Historic and Architectural Complex of the Kazan Kremlin) е построен в древна местност и датира от мюсюлманския период на Златната орда на Казанския хаганат. Той е завладян от Иван Грозни през 1552г. и се превръща в крепост на православието в Поволожието. Като единствената оцеляла татарска крепост в Русия, която е и важно място за поклонение, Казанският Кремъл обхваща изключителен комплекс от исторически сгради, които датират от шестнадесети до деветнадесети век. Там са запазени останките от по-ранни конструкции, които са изградени в периода от десети до шестнадесети век. Комплексът на Казански Кремъл е изключително доказателство за историческа приемственост и културно разнообразие в рамките на дълъг период от време, в резултат на което се осъществява важен обмен на ценности, които са плод на различни култури. Историческата цитадела свидетелства по чудесен начин за периода на Казанския Хаганат и е единствената оцеляла татарска крепост, чиято структура може да бъде проследена до автентичния й градоустройствен план. Обектът и неговите основни паметници представляват изключителен пример за взаимопроникването на татарски и руски влияния в архитектурата, като същевременно се наблюдава заимстване от особеностите на други култури /Златна орда, българска, татарска, италианска и руска/. Тук е видимо и влиянието, което исляма оказва върху християнството..

Comments are closed.