На снимката: Давид Набаро, специален съветник на ГС по въпросите на устойчивото развитие, Чариз Лили, вицепрезидент на Корпорацията Комкаст, Глория Сантона, вицепрезидент и главен юристконсулт на Макдоналдс, Вита Ричардсон, президент и изпълнителен директор на Международната асоциация на жените юристи

На снимката: Давид Набаро, специален съветник на ГС по въпросите на устойчивото развитие, Чариз Лили, вицепрезидент на Корпорацията Комкаст, Глория Сантона, вицепрезидент и главен юристконсулт на Макдоналдс, Вита Ричардсон, президент и изпълнителен директор на Международната асоциация на жените юристи

Ирина Бокова с почетната награда на Международната асоциация на жените юристи

Публикувано от:

Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова бе удостоена с почетната награда на Международната асоциация на жените юристи като признание за постиженията й в борбата за постигане на равенство на половете.

Събитието бе организирано на 21 юни в централата на ООН в Ню Йорк със съдействието на офиса на световната организация по партньорствата и с участието на специалния съветник на Генералния секретар по въпросите на устойчивото развитие Дейвид Набаро, както и на жени на лидерски позиции в големи Американски корпорации, изтъкнати юристки от САЩ, Франция, Канада и други страни. Ирина Бокова призова за повече усилия за осигуряване на възможности за професионална и личностна реализация на жените и за прилагане на ефективни политики за преодоляване на дискриминацията по отношение на възраст, пол, раса, етническа и религиозна принадлежност. Тя сподели опита на ЮНЕСКО, където, под нейно ръководство, процентът на жени на ръководни постове се е увеличил от 24 на 47. Ирина Бокова подчерта необходимостта от промяна на манталитета и стереотипите за  мястото на жените в политическия, икономическия и обществения живот.