Ирина Бокова и Гордън Браун в Давос: Образованието ще гарантира сигурността по света

Ирина Бокова и Гордън Браун в Давос: Образованието ще гарантира сигурността по света

Публикувано от:

“Образованието трябва да заеме централно място в усилията за решаване на хуманитарната криза в Сирия и затова е необходим силен ангажимент от страна на политиците и частния сектор.” Това заяви генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова на специална сесия в рамките на Световния икономически форум в Давос и с участието на специалния пратеник на ООН за образованието и бивш премиер на Великобритания Гордън Браун.

Браун предупреди за “загубеното поколение” от почти 2 милиона сирийски деца и призова да се намерят необходимите ресурси децата от зоните на военни конфликти да ходят на училище. “Няма да има решение за масовото преселение към Европа, без да има експанзия на образованието”, подчерта бившият британски премиер.

“Имаме нужда от общи усилия, за да променим перспективата пред тези деца. Ако не предприемем мерки, браковете между деца, детският труд и трафикът на деца ще се увеличат”, допълни той.

“Наша отговорност е да насърчаваме образованието като основно право на човека и като императив на сигурността, който гарантира добро бъдеще на младите хора”, каза Ирина Бокова.

“В Давос сме свидетели как правителства, частният сектор и партньори се обединяват около убеждението, че образованието играе съществена роля за постигане на икономически растеж, намаляване на бедността, за социално приобщаване, професионална реализация на момичетата и жените и за борбата срещу радикализацията. Това е основният смисъл на новия дневен ред за устойчиво развитие до 2030 година”, подчерта Ирина Бокова.