Иван Абажер: Да живее и крепне братското единство на руския и българския народи!

Иван Абажер: Да живее и крепне братското единство на руския и българския народи!

Публикувано от:

/Поглед.инфо/ Дорогие друзья! Скъпи приятели и сънародници!

Аз съм потомък на тези българи, които в началото на XIX век се преселват в Руската империя и намират в пределите ѝ спасение от османско иго, стават руски поданици, но запазват своя език и традиции, остават българи.

Много е символично, че паметниците на Героите от Плевен и на Царя Освободител се намират в центъра на Москва и в центъра на София и едновременно дойдоха да им се поклонят и руснаци, и българи.

Обединяват ни не само общите героични страници от историята, но и културата, дълбоките духовни и дори генетични корени. В каквито и да е дебри да се опитват да ни заведат политиците, както и да се стараят да ни скарат неприятелите, аз съм уверен, че не е възможно да се прекъснат тези връзки, които свързват нашите народи.

Повече от 20 години оглавявам в Крим обществената организация на българите, която носи името на Паисий Хилендарски и в момента има статут на Регионална национално-културна автономия. Едно от основните направления на нашата дейност е сближаването на нашите страни и народи.

За това ние активно използваме народната, културната, деловата дипломация и се опираме на такива важни и скъпи, както за българите, така и за руснаците ценности като православието и кирилицата.

Да живее и крепне братското единство на руския и българския народи!

Източник: http://rusofili.bg/wp-admin/post-new.php