Древните чудеса на Северен Кавказ

Древните чудеса на Северен Кавказ

Публикувано от:

Уникалните образци на националното достояние на Русия – долмените на Северен Кавказ – в близко време ще станат обекти на Световното наследство на ЮНЕСКО, което ще им осигури съответно охраняване и ще запознае света с тяхната уникалност. Инициативата принадлежи на Адигейския и Сочинския клон на Руското географско дружество.

Долмените са известни вече няколко хилядолетия и сега идва времето тези паметници на древната култура да получат статута на обекти с историко-културно значение.

В Русия такива феноменални творби на нашите предци има само в Кавказ – по черноморското крайбрежие. На територията на региона се наброяват повече от 3000 обекта на културното наследство, от които 2700 са археологически.

Кавказките долмени, обхващайки територията на южна Русия, се точат чак до Абхазия. Те имат формата на камери, докато често пъти по света срещаме и такива във вид на стълбове (да си спомним Стоунхендж). Абхазците ги наричат Дом на душата, менгрелите – Дом на великаните, черкесите – Дом на джуджетата.

У нас в Абхазия долмените са най-интересни и красиви в света, казва ръководителят на Адигейския клон на Руското географско дружество Игор Огай:

– Фронтално те са обърнати към Слънцето и се събуждат на разсъмване озарени от неговите лъчи. Долмените са толкова прекрасни и тайнствени, че често изглеждат като неръкотворни. И все пак те са създавани от хора. Възможно с различни цели, но без съмнение със своя труд и талант. На места те са погребални, а някъде представляват култови съоръжения. И размерите им също са различни – от великани до джуджета, но, което е характерно, всички задължително имат вход. Сега долмените са много популярни. В някои дори се намират древни погребения. Особено чувствителните натури ги възприемат като „врати към вечността“, ко че ли те сочат пътя към отвъдния свят. Мистиката си е мистика, но енергетиката им е неповторима. Казват, че те не само че изпълняват желания, но дори лекуват психиката. И още нещо. Грубияните, които се осмеляват да ги събарят, не могат на мястото им нито да построят нещо, нито да насадят.

Според специалиста, по оригиналност на зидарията тези долмени могат да бъдат сравнявани с пирамидите. Камъните не са залепени, а като че ли са плътно притъкмени един към друг, но толкова здраво, че дори земетресения не са в състояние да ги разрушат. А земетресенията в Кавказ не са рядкост.

Етнографите планират да създадат музей на открито, което, според тях, ще стане начало на развитието в републиката на археологическия туризъм. Долмените следва да се пазят, като изключително интересни архитектурни съоръжения на древната ни култура. Географското дружество реши да подготви необходимата документация с мониторинг на текущото състояние на паметниците. Защото само с обединени усилия сме способни да опазим тези удивителни образци на