Дирижабли ще патрулират Арктика

Дирижабли ще патрулират Арктика

Публикувано от:

Безпилотни дирижабли ще пазят северните региони на Русия.

Оборудвани с топловизори, лазерни датчици, радиолокатори и видеокамери, тези летателни апарати ще могат не само да контролират нефтените и газовите магистрали, но и да патрулират границите, да участват в издирвателни работи и да служат като ретранслатори на съобщения.

Студената и неприветлива Арктика е стратегически важен регион за Русия. Първо, там е съсредоточена около една четвърт от всички въглеводородни полезни изкопаеми на Земята. Второ, там преминава и перспективният маршрут на превозите – Северния морски път. Освен това Русия има най-дългата арктическа граница – 20 хиляди километра. За охраната на тези земи са необходими много сили и средства. Министерството на отбраната вече обяви за създаването на отвъд Северния полярен кръг на съвременна военна инфраструктура. Сред другите средства за охрана на интересите на страната, в строй ще влязат големи летателни апарати – дирижабли, отбелязва военният експерт Михаил Ходарьонок:

– Арктика е изключително неблагоприятен регион за живот на човека. В същото време трябва да имаме представа за това, какво става там. Във връзка с това използването на дирижабли е много перспективно направление. Това изисква значително по-малки разходи, отколкото строителството на каквито и да било стационарни пунктове. Базовите точки, където ще бъдат разположени тези дирижабли, могат да не бъдат толкова много, а те ще могат да патрулират твърде обширни райони по силата на обстоятелството, че те могат да висят във въздуха много часове, дори денонощия. С помощта на бордовата апаратура те могат да събират най-разнообразни данни, като се започне от метеорологичната обстановка и се свърши с разузнавателна информация.

Да се управлява полета на дирижабъла може дистанционно, както и да се получават сведения от монтираната на него апаратура. За излитане и кацане не е нужно летище. А голямата товароподемност позволява на борда да се монтира масивна техника, в зависимост от която дирижаблите могат да бъдат използвани както за военни, така и за граждански цели.

Планира се още от 2016 година да започне мониторинг на местността на северните региони на Русия. Съответните цели са залегнали в програмата „Иновационен транспорт на Севера”, която е разработена във Военно-промишлената комисия при правителството на Русия. Документът беше подписан на 11-ия Красноярски икономически форум, който се състоя от 27 февруари до 1 март 2014 година.