Десети международен конкурс за детска рисунка – III кръг

Десети международен конкурс за детска рисунка – III кръг

Публикувано от:

Приключи гласуването за III кръг на Десетия международен конкурс за детска рисунка “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. /Окончилось голосование за III круг Десятого международного конкурса детского рисунка “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 3.1.5 получила 216 гласа

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.1.5 получил 216 голосов

3.1.5

 

 

 

 

 

 

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 3.1.2 получила 161 гласа

ВТОРОЕ МЕСТО –- РИСУНОК № 3.1.2 получил 161 голос

3.1.2

 

 

 

 

 

 

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКИ № 3.1.77 и 3.1.127 получиха по 152 гласа

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНКИ № 3.1.77 и 3.1.127 получили по 152 голоса

3.1.77 3.1.127

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 3.2.1 получила 159 гласа

ПЕРВОЕ МЕСТО –- РИСУНОК № 3.2.1 получил 159 голосов

3.2.1

 

 

 

 

 

 

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 3.2.4 получила 141 гласа

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.2.4 получил 141 голос

3.2.4

 

 

 

 

 

 

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 3.2.2 получила 126 гласа

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.2.2 получил 126 голосов

3.2.2

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 3.3.23 получила 694 гласа

ПЕРВОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.3.23 получил 694 голоса

3.3.23

 

 

 

 

 

 

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 3.3.6 получила 17 гласа

ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.3.6 получил 17 голосов

3.3.6

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКИ № 3.3.9 и 3.3.13 получили по 15 гласа

ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНКИ № 3.3.9 и 3.3.13 получили по 15 голосов

3.3.9 3.3.13