Девствени гори Коми

Девствени гори Коми

Публикувано от:

Девствените гори Коми (Virgin Komi Forests) покриват територия от 3,28 милиона хектара тундра и планинска тундра в Урал, както и една от най-обширните площи от девствени северни гори, съхранили се на територията на Европа. Голямата площ от иглолистни брези, трепетлики, торфови мочурища, реки и естествени езера е изследвана и наблюдавана над 50 години. Тя дава ценни сведения за естествените процеси, които оказват влияние върху тайгата..

Comments are closed.