В Русия отново е престижно да си военен

В Русия отново е престижно да си военен

Публикувано от:

В Русия се увеличава броят желаещи да сключат контракт за служба в армията.

През текущата година министерството на отбраната планира да доведе професионалния състав на Въоръжените сили до 241.000 души, а към 2020 в армията и флота ще служат почти 500.000 военни на контракт.

Конкурсът в руската армия стигна до 4 души на едно място – не всяко ВУЗ може да се похвали с такава популярност. Всеки месец за сключване на контракт идват до 10.000 младежи и девойки. Отбирането е строго. Армията, разбира се, е много заинтересована от професионалисти, но, първо, тези хора следва да направят избора си съзнателно, а второ – държавата е длъжна да им осигури достойни материални и битови условия, казва директорът на Института за стратегически оценки Сергей Ознобишчев:

– Военната техника се усложни принципно – тя иска много добре подготвени специалисти, които познават сферата на своята дейност. И затова днес контрактната армия няма алтернатива. Друг е въпросът, че това е един доста продължителен процес. Необходимо е формирането на престиж на тази професия. Създаване на условия, за да може човекът, дошъл в армията, да се чувства защитен, да има уважение в обществото.

Всъщност, темповете на създаването на социално-битови условия за военните накараха министерството на отбраната да преразгледа плановете си по набор на контрактни военни за 2014 година. Например, военнослужещият трябва да има жилище. В редица региони тези ресурси са практически изчерпани. Но проблемът все едно стои и там, където служебните апартамент не достигат, се отделят пари за арендуване. Освен това, министерството на отбраната активно създава фонд на служебното жилище. Необходимите за целта финансови средства, съгласно решение на президента и Върховен главнокомандващ Владимир Путин, вече са отделени.

Увеличава се и заплатата на военните – от 300 до 3000 долара, в зависимост от длъжността. Армията е заинтересована хората да идват не за един тригодишен срок, а да го удължават. Съответно, за всяко такова удължаване се предвиждат и нови преференции на военния и неговото семейство. Това съществено повишава привлекателността на службата във Въоръжените сили.

Наред с това министерството на отбраната няма планове да превръща Руската армия в изцяло контрактна. Срочната служба по мобилизация ще остане и след 2020 година. Мащабите на страната са такива, че се иска мощен мобилизационен ресурс на цялата й територия, изтъкна министърът на отбраната Сергей Шойгу.