В НАШТО НЕДАВНО СВЕТИ НЕЩО НОВО, ИМА НЕЩО СЛАВНО

В НАШТО НЕДАВНО СВЕТИ НЕЩО НОВО, ИМА НЕЩО СЛАВНО

Публикувано от:

защото в Балкана има един спомен,
има едно име, що вечно живей
и в нашта исторья кат легенда грей,
едно име ново, голямо антично,
като Термопили славно, безгранично,
що отговор дава и смива срамът,
и на клеветата строшава зъбът.