Български журналист  с  награда от Сибир

Български журналист с  награда от Сибир

Публикувано от:

На 23 октомври приключи  юбилейната 25-а Международна конференция под наслов “Езика и културата” в Националния изследователски Томски държавен университет, в далечен Сибир. На конференцията бяха поканени делегати от много държави – учени в областта на лингвистиката, известни журналисти, преводачи, заслужили преподаватели – филолози, писатели и обществени културни дейци.

По време на семинара бяха дискутирани теми в областта на съвременната журналистика, в областта на превода и лингвистиката, както и научни анализа на езиковата култура. Изтъкнати учени от Русия и Европа акцентираха върху езиковата проблематика в световен мащаб, като наблегнаха на важността на езиковите познания. „ Трябва съвършено да се владее националната култура, да се набляга на културната идентичност , да се усъвършенства езиковата култура за да има качествена журналистика, качествени преводачи и качествена лингвистика, като цяло“ – заявиха делегатите на семинара.

Интересни изводи бяха направени именно от руските участници, които единодушно стигнаха до извода, че английски език вече няма статут на чужд език, той е неразделна част от хуманитарните професии и постепенно се превръща в първостепенен при глобалното общуване. Невъзможно е да се постигне професионализъм в която и да е област ако не се владее английски език. Той неизбежно прониква и се разпространява като доминиращо комуникативно средство в различните сфери на науката и културата. Тази констатация е наложена от общоевропейските езикови компетенции и пълното изменение на образователната парадигма, а именно : европейския опит в прехода към многоезичното образование.Това бе и основната цел на конференцията – да засили  междукултурното общуване в различните хуманитарни сфери с обмяна на опит посредством дискусии и лекции.

Силното българско участие на журналистката  Оля Ал-Ахмед във всичките панели  и провеждането на два мастер-класа не остана незабелязано както от страна на домакините, така и от страна на многобройните делегати. Българският модел на качествена лингвистика, многоезични преводи и обективна журналистика бе приет с голям интерес и аплодисменти. Оля Ал-Ахмед бе наградена с Почетна Диплома, Сертификати и благодарствени грамоти от домакините. Последваха покани за подобни конференции в Естония, Полша – гр. Краков, както и на територията на Руската Федерация в градовете Владивосток, Новосибирск и Пятигорск.

За град Томск се твърди, че е градът на студентите и младежта. „Тук всеки 5 е студент, а всеки 10 е преподавател“ – казват местните. Населението на сибирския град Томск е 700 000, от които 130 000 са студенти. Томск се слави със своите университети, които са 8 на брой. В града се намира един от най-развитите медицински университет с най-добрата сърдечна хирургия в Русия. Най-видните лекари откриватели са именно от тук, от Сибир. Лекарите в Медицинския Университет владеят свободно по няколко езика.

Националният изследователски Томски държавен университет е основан през 1878 г. От Александр II, като Императорски Сибирски Университет,  има 24 факултета, всеки един факултет си има свое отделно здание. В него се трудят 3 500 преподаватели , от които 1000 професори и доценти . 80% от студентите имат успех отличен и много добър. Девиза на университета е :“Духовност и висока култура“.От самото начало Националния изследователски Томски държавен университет има за цел да утвърждава идеалите на науката, образованието и културата на огромната Азиатска част на Русия. Важен приоритет на университета е – стремежа да възпита свободна и широкомислеща творческа личност, способна към самостоятелни научни и житейски решения. Съхранявайки верността си към традициите на предците, преподавателите в университета активно развиват и съвременните подходи и методики във всички сфери, затвърждавайки своя статус в руското и международното научно-образователно пространство.

Университетите в Томск с радост ще приемат и български студенти.