Българските учители по руски език от детските градини повишават своята квалификация

Българските учители по руски език от детските градини повишават своята квалификация

Публикувано от:

Методиката на обучение по чужд език на деца се отличава от методиката на обучение на останалите възрастови групи. Българските учители от начален и среден курс на обучение  многократно са изразявали желание да се включат в работата на методическата школа, посветена на проблемите по обучението на руски език като чужд език в предучилищна и ранна училищна възраст.

Благодарение на фонд „Русский мир“ преди три години в България се появи възможност да им бъде оказана помощ при обсъждането на  възникващи въпроси  по време на занятията на школата за повишаване на квалификацията. Срещите на участниците протичат в уютния, оборудван със съвременна мултимедийна техника Руски център на ОКИ „Столична библиотека“ в мотивираща среда. Тук педагозите могат не само да поговорят за тенденциите в развитието на методиката на преподаване на руски език като чужд език на деца, но и да обсъдят по време на практическите занятия ефективността на един или друг метод, да обогатят своите практически умения.

През 2014 г. няколко занятия на школата се проведоха на територията на други региони в България. Целта на тази методическа школа е да съдейства на учителите в търсенето на нови пътища за решаване на задачите, които ежедневно поставя пред тях работата им. Методиката на преподаване на руски език като чужд език за деца и в предучилищна възраст е изпробвана в България в продължение на три години при обучението на деца на възраст от 3 до 7 години
Неизменен партньор на Руския център на ОКИ „Столична библиотека“  в тази област е Национално Движение Русофили, за което изучаването на руския език в детските градини е едно от основните направления в дейността му. Според членовете на Национално Движение Русофили, от една страна, изучаването в тази възраст на руски език, особено близък до родния, спомага за интелектуалното развитие и духовното обогатяване на децата. От друга страна, изучаването на руски език в детската градина мотивира децата и техните родители на продължават да изучават езика на Пушкин и Толстой и по-нататък – в училище.
Ето защо през 2012 г. Национално Движение Русофили  пое инициативата да създаде в детските градини групи, в които се изучава руски език безплатно. Директорите на детските градини посрещнаха тази инициатива с интерес. Национално Движение Русофили получи в това свое начинание подкрепата на Министерството на образованието и науката, на Синдиката на българските учители, на фонд „Русский мир“, на „Россотрудничество“, на Руския културно-информационен център в София и други организации.

До 2012 г. децата изучаваха руски език само в пет детски градини в България. За учебната  2012-2013 г. бяха създадени петдесет групи. През следващата 2013-2014 учебна година, благодарение на по-мащабното включване на структурите на Национално Движение Русофили и съдействието на общинските власти на София и страната, броят на групите достигна четиристотин. В тези групи се обучават повече от осем хиляди деца. През настоящата учебна година на територията на България работят вече 520 групи по руски език в 135 общини във всички региони на страната. В тях се обучават повече от десет хиляди деца /основно 5-6 годишни/. Резултатите дават надежда и основание  да се продължава работата, свързана с повишаването на броя на групите, изучаващи руски език, в различни общини на страната.
На 14 февруари 2015 учителите по руски език от детските градини на българската столица се запознаха с нови книжни издания за преподавателите по руски език в детската градина, на всеки от участниците беше раден списък на сайтове в Интернет, от които могат да бъдат свалени интересни материали за ползване, малки речници, учебни помагала, приказки, детски игри.
Тези материали са подготвени от несменяемия ръководител на методическата школа към Руския център при ОКИ „Столична библиотека“ Анна Деянова-Атанасова. Тя е завършила руска филогогия, педагогика и психология, а също и педагогика и методика на началното обучение в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 1990 година работи  като старши учител начално обучение първа квалификационна категория в 133 СОУ „А.С.Пушкин“ в София. В сферата на професионалните интереси на Анна Деянова-Атанасова влизат методика на обучението по руски език като чужд език на деца от старша предучилищна и младша училищна възраст; въпросите на приемственото обучение по руски език на деца от предучилищния етап на обучение, в началното и основното училище; проблеми на формирането на готовност на децата и учениците и междукултурната комуникация със средствата на руския език и култура; теоретични и практически аспекти на формирането на положителна мотивация в обучението на деца, ученици от началните класове и подрастващи.

Наградена е с дипломи II степен на Европейския фестивал на руския език /2009/ и III степан на Първия Световен фестивал на руския език /2011/, а също така с наградата „Золотая муза“ /2014/. Тя е лауреат на Пушкинския конкурс /2012/ и международния конкурс „Най-добър учител по руска словесност зад граница“/2014/. Статиите и докладите на Анна Деянова-Атанасова в научни списания и сборници от научни форуми са посветени на проблемите на интернет-обучението, на контрола на обучението и формирането на лингвокултурна компетенция, на ранното обучение по чужди езици. Анна Деянова-Атанасова е автор на учебници и учебни помагала, сборници с текстове, предназначени за ранен, начален и среден етап на обучение.
В края на занятието М. Георгиева запозна учителите с плана за работа през 2015 година и ги покани да участват в многостранната дейност на Столична библиотека. Участниците в школата благодариха на М. Георгиева за гостоприемството и за предоставената възможност за пореден път за поработят ефективно в пространството на Руския център при ОКИ „Столична библиотека“.

http://www.ruskicenter.org