Безплатно обучение в Русия

Безплатно обучение в Русия

Публикувано от:

Всяка година Министерството на образованието и науката на Русия отпуска държавни стипендии за безплатно обучение в Русия. Тези стипендии са предназначени за чуждестранни граждани и руснаци, живеещи в чужбина.

Подборът става по документи.

Условия на конкурса:

  • В конкурса могат да участват граждани на Република България и руснаци, живеещи в България
  • Предимство имат кандидати, които са победители в олимпиади или конкурси, както и  кандидати с добри оценки в дипломата за завършено средно образование
  • На одобрените студенти им се предоставя безплатно образование за целия период на обучение и академична стипендия.
  • Общежитието се предоставя при същите условия, както на руски граждани, които се обучават по държавна поръчка
  • Приетите студенти, аспиранти и докторанти имат право на почасова работа по време на обучението си в Русия.

Приемът на документи се осъществява в Руския културно-информационен център – София, ул. “Шипка” №34, отдел „Наука и образование“, кабинет №212 (работни дни от 10:00 до 13:00 и от 14:00 ДО 17:00).

Срок за подаване на документите: от 01 февруари до 20 март

Контакт за връзка:

+359 2 946 19 06/ +359 2 943 35 23

e-mail – dihanova.kalina@mail.ru

Повече информация за специалностите и университетите, участващи в програмата за безплатно обучение, можете да получите в информационната система към Министерството на образованието и науката на РФ: russia-edu.ru

Защо именно в Русия?  Имате нещо безценно – Вашето бъдеще. Защото образованието в Русия е Вашето бъдеще. Това е богат избор от перспективни специалности, уникален опит, а също така дипломи, признати в целия свят. Руската федерация е държавата с най-много международни договори за признаване на документи за образование.