Археолози реставрираха в 3D-формат Вологодския Кремъл от XVII век

Публикувано от:

Руски археолози реставрираха Вологодския Кремъл чрез 3D-формат. Реконструкцията на древната крепост ще бъде достъпна за всеки, който посети сайта на Вологодския исторически и архитектурен музей-резерват. Научната реконструкция бе изпълнена въз основа на анализа на голям брой източници, като основно са взети данни от подробно описание на града-крепост Вологда през 1629 година и Сметната книгата на града от 1657 година. За разрешаването на ред възникнали въпроси се използваха всички необходими данни от исторически, архитектурни, археологически изследвания, както и от кадастралните планове на града от втората половина на XVIII до началото на XXI векове.

Строителството на величествената каменна крепост във Вологда започва по заповед на Иван Грозни, на 28 април 1566 година. Вологодският Кремъл отговаря на всички архитектурни стандарти на онова време и е с два пъти по-големи размери от московския Кремъл. Височината на някои от кулите достига 32 метра.

През 1571 година Иван Грозни губи интерес към строителното усъвършенстване на северната резиденция. Строежът на укреплението се завършва посредством дървени материали, с изменения в първоначалния архитектурен план. През XVIII век крепостта губи военното си предназначение и постепенно във времето се разрушава. Към 1824 година останките от крепостните стени се събарят, два от три изкопа се запълват, а на тяхно място се появяват първите булеварди на Вологда.