Белоярската АЕЦ в Русия

Белоярската АЕЦ в Русия

Американското списание POWER обяви, че Четвърти енергоблок на Белоярската АЕЦ в Русия е най-добрата централа за 2016 г.

Публикувано от:

Руска АЕЦ е най-добрата ядрена мощност за 2016 г. Едно от най-влиятелните и авторитетни международни професионални издания в областта на енергетиката – американското списание POWER, обяви победителите на годишните си награди Power Awards. Четвърти енергоблок на Белоярската АЕЦ с реактор на бързи неутрони БН-800 бе обявен за победител в номинацията „Най-добри централи“ (Top Plants).

При определянето на победителя се отчиташе способността на ядрения енергоблок да решава комплекс от задачи като производство на електроенергия, преработка на плутоний, преработка на трансуранови отпадъци и производство на изотопи. Журито отбеляза особеното значение на иновативната руска централа при затваряне на ядрения горивен цикъл, увеличаването на производство на ядрено гориво, разширяване на атомния парк и намаляване на ядрените отпадъци.

В категорията „Най-добри централи“ се състезават най-интересните и иновативни проекти, които са от значение за енергийната индустрия и показват посоката на развитие на целия ядреноенергиен отрасъл. Победителите се избират от екипа на списание POWER.

Реакторите на бързи неутрони се наричат „реактори на бъдещето“, защото изгарят плутоний, което позволява усвояване на натрупаните вече и намаляване на бъдещите високоактивни радиокативни отпадъци, генерирани при преработката на отработено ураново ядрено гориво, както и от военния комплекс. От друга страна реакторите на бързи неутрони намаляват необходимостта от използване на свеж природен уран с до 30%, а затвореният горивен ядрен цикъл с използване на МОКС-гориво повишава ефективността на изгарянето и намалява количеството на ядреното гориво в обръщение.

Списание POWER се издава от 1882 г. в САЩ. Повече от 4 десетилетия то награждава най-добрите в електроенергийната индустрия, като годишните награди за централи са в категориите „Най-добри централи“, „Централа на годината“, „Откритие на годината“, „Воден проект“, „Ефективно електроснабдяване“.

Източник: econ.bg